Informacje dla kandydatów do pracy:

W chwili obecnej Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus nie dysponuje wolnymi etatami. Listy motywacyjne i CV można składać w sekretariacie Biblioteki
(ul. Plutonu Torpedy 47, e-mail: sekretariat@bpursus.waw.pl, tel: 22 882 43 00).

Dokumenty kandydatów zostaną wprowadzone do bazy danych Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus a w przypadku pojawienia się możliwości zatrudnienia, sekretariat Biblioteki skontaktuje się z wybranym kandydatem.

Informacje dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej:

Studenci, którzy są chętni odbyć praktykę w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ursus powinni zgłosić się do sekretariatu Biblioteki
(ul. Plutonu Torpedy 47, e-mail:sekretariat@bpursus.waw.pl, tel: 22 882 43 00).

Informacje dla wolontariuszy:

Od listopada 2005 roku działa w Bibliotece Publicznej w Ursusie Koło Wolontariatu. Członkami Koła jest młodzież w wieku 11-18 lat.
Opiekunem Koła Wolontariatu jest Pani Karolina Wielińska
(e-mail: niedzwiadek@bpursus.waw.pl, tel: 22 667 09 56)
Wszelkie informacje dotyczące działalności Koła Wolontariatu w zakładce:

Wolontariat BP Ursus