Przedmiot działalności BP Ursus

Przedmiotem działalności Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury, a przede wszystkim:

  1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.
  2. Obsługa użytkowników, a w tym: udostępnianie zbiorów i prowadzenie działalności informacyjnej.
  3. Działalność bibliograficzna, dokumentacyjna, edukacyjna i popularyzatorska oraz instrukcyjno-metodyczna.

Więcej informacji o działalności Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy znajdą Państwo na naszych stronach internetowych www.bpursus.waw.pl