Sposób załatwiania spraw w BP Ursus

  • sprawy czytelnicze - określone w Regulaminie udostępniania zbiorów
  • sprawy pracownicze - tryb określony w Regulaminie Pracy (np. § 36)
  • związane z zamówieniami publicznymi - zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych
  • obieg dokumentów zgodnie z instrukcją