CZYTELNICY 2014
21 kwietnia 2015 r. odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników rankingu na najaktywniejszych czytelników Biblioteki Publicznej w Ursusie, wybieranych w oparciu o wyniki Elektronicznego Systemu Bibliotecznego „SOWA”. Była to już 5. edycja plebiscytu CZYTELNICY ROKU – niewątpliwie najważniejszego święta 18-tysięcznej społeczności czytelniczej Ursusa.

Patronat nad uroczystością objęli: Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus dr Henryk Linowski i Burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska, która ufundowała nagrodę Grand Prix i statuetki dla laureatów pierwszych miejsc rankingu.

Wieczór rozpoczął występ młodych artystów z Biblioteki Gołąbki, którzy wykonali utwór „Pióreczko” Witolda Lutosławskiego do wiersza Janiny Osińskiej.

Prowadzący uroczystość Piotr Siła - znany animator kultury, dziennikarz, reżyser i scenarzysta - powitał przedstawicieli władz samorządowych dzielnicy Ursus oraz instytucji działających na terenie dzielnicy: Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m.st. W-wy dra Henryka Linowskiego, Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesława Krzemienia, Przewodniczącą Komisji Kultury Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus Mariannę Jaguścik, Przewodniczącą Komisji Oświaty Wandę Kopcińską, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Tomasza Dąbrowskiego, Radnych Dzielnicy Ursus - Annę Lewandowską, Marię Miszkiewicz, Ryszarda Rogalę, Stanisława Dratkiewicza, Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji Aleksandrę Magierecką, Zastępcę Dyrektora Zakładu Gospodarki Nieruchomościami Bogdana Zawadzkiego, przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Hufca ZHP Warszawa Ursus. Gośćmi specjalnymi uroczystości byli: Aleksandra Wołoszczuk - Menadżer Zarządzająca IBUK Libra Wydawnictwa Naukowego PWN i Piotr Kołacz - Reprezentant ds. Sprzedaży i Promocji IBUK Libra.

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus dr Henryk Linowski, stwierdzając, że pesymistyczne prognozy sprzed lat zapowiadające zmierzch książki wraz z nadejściem ery Internetu na szczęście nie ziściły się, czego dowodem jest stale rosnąca liczba czytelników BP Ursus. Swoją radość z powodu kwitnącego czytelnictwa w Ursusie wyraził także Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień. Dyrektor BP Ursus Piotr Jankowski, wyraźnie mile zaskoczony tak licznym przybyciem czytelników, podkreślił, że stanowią oni aż 33% wszystkich mieszkańców dzielnicy. Obszerna sala widowiskowa Ośrodka Kultury „Arsus” z trudem pomieściła gości. Zajęte były nie tylko wszystkie miejsca siedzące, lecz także miejsca stojące w przejściach pomiędzy rzędami foteli. Przestrzeń pod sceną natomiast zaanektowali najmłodsi czytelnicy BP Ursus, przeznaczając ją na miłe dla oka, choć nieuwzględnione w programie uroczystości, harce.

Następnie zastępca dyrektora BP Ursus Małgorzata Kołodziejczyk odczytała list gratulacyjny od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Pozdrowienia dla czytelników BP przekazali Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Radca Kulturalny Ambasady Słowacji Milan Novotny.

Uroczystość uświetniło przedstawienie pt. „Bajka o dwóch królestwach” Teatrzyku „Iskierka” działającego przy Bibliotece Skorosze. Po inscenizacji dyrektorzy BP Ursus Piotr Jankowski i Małgorzata Kołodziejczyk przekazali młodym aktorom i ich opiekunce Monice Solarskiej dyplomy zdobyte w marcu 2015 r. na XIV Mazowieckim Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Asteriada”.

Następnie uhonorowano najaktywniejszych czytelników BP Ursus. Nagrodę Grand Prix otrzymała Jadwiga Ducin, która wypożyczyła 390 książek! Laureatka poza fantastyką i kryminałami czyta praktycznie wszystko. Pasjonuje się polityką, historią i problemami społecznymi.

Oto laureaci rankingu w poszczególnych grupach wiekowych:
Grupa wiekowa do 6 lat
1.Filip Jędrzejewski 230 książek
2.Kacper Ciechowski 227 książek
3.Marika Cymerman 219 książek


Grupa wiekowa 7 – 12 lat
1. Wiktoria Fan 203 książki
2. Natalia Tracz 184 książki
3. Kacper Cieślak 160 książek


Grupa wiekowa 13 – 19 lat
1. Izabela Ogłoza 244 książki
2. Aleksandra Gołębczyk 136 książek
3. Greta Lenarcik 98 książek


Grupa wiekowa 20 – 39 lat
1. Urszula Kołkowska 383 książki
2. Małgorzata Mokrzysz 208 książek
3. Maria Anna Jóźwicka 206 książek


Grupa wiekowa 40 – 59 lat
1. Marek Soboń 384 książki
2. Małgorzata Krystyna Bobryk 229 książek
3. Beata Kubalewska 228 książek


Grupa wiekowa 60+
1. Jadwiga Ducin 390 książek
2. Teresa Zuterek 364 książki
3. Barbara Igańska 351 książek


Grupa UTW – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ursusie
1. Bożena Młynarczyk 137 książek
2. Irena Krzyska 95 książek
3. Hanna Seroczyńska 94 książki


Rodzinna Biblioteka
1. Państwo Ewa i Mariusz Szyszko z córkami Mają i Karoliną i synem Antonim
2. Państwo Piotr i Marta Cieślak z synami Kacprem i Kajetanem
3. Państwo Małgorzata i Jerzy Rychlak z córkami Agatą i Dominiką i synem Bartłomiejem
4. Państwo Monika i Krzysztof Kilian z córkami Agatą, Katarzyną i Marią
5. Pani Marta Skrzypkowiak z córką Anną i synem Bartoszem
6. Państwo Agnieszka i Radosław Poboży z córką Zosią
7. Państwo Iwona i Ligiusz Ostas z synami Jakubem, Dominikiem i Ignacym
8. Państwo Małgorzata i Robert Tracz z córkami Natalią i Barbarą i synem Przemysławem
9. Państwo Maria i Bartłomiej Grudnik z córką Hanną i synami Janem i Leonem
10. Państwo Iwona i Wojciech Siwikowie z córkami Agatką, Weroniką, Hanią i synem Szymonem


Laureaci czołowych miejsc we wszystkich grupach wiekowych otrzymali statuetki, a pozostali wyróżnieni w rankingu odebrali dyplomy i drobne upominki.

Wyróżniono również uczestników zajęć i kursów prowadzonych w placówkach BP Ursus takich jak: Kluby Małego Czytelnika, zajęcia plastyczne, literacko-teatralne, muzyczne, międzykulturowe spotkania Baby Marty i Marzanny, kluby szachowe, kursy komputerowe dla dorosłych, spotkania sąsiedzkie Biblioteki Gołąbki, Dyskusyjne Kluby Książki czy Koło Wolontariatu.

Podczas spotkania miała miejsce multimedialna prezentacja Piotra Kołacza, Reprezentanta ds. Sprzedaży i Promocji IBUK Libra, poświęcona nowej formie udostępniania książek, jaką jest katalog IBUK Libra Wydawnictwa Naukowego PWN. Warto podkreślić, że pionierzy czytelnictwa on-line, tzn. osoby, które jako pierwsze zaczęły wypożyczać e-booki z katalogu IBUK Libra w Bibliotece Publicznej w Ursusie, otrzymali nagrody przygotowane przez PWN.

Na zakończenie uroczystości Dyrektor BP Ursus Piotr Jankowski, dziękując czytelnikom za tak liczne przybycie, podkreślił znaczenie czytania w życiu człowieka. Stwierdził, że czytelnictwo dodaje skrzydeł każdemu, kto pokochał książki. Taka jest właśnie symbolika statuetki Grand Prix, która ma formę skrzydeł.