Patronat honorowy:
Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy - dr Henryk Linowski
Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy - Bogdan Olesiński
Instytut Anglistyki UW - prof. Małgorzata Grzegorzewska

Organizatorzy Dzielnicowej Olimpiady Języka Angielskiego: Urząd Dzielnicy Ursus, Gimnazjum Nr 133 oraz Biblioteka Publiczna w Ursusie zapraszają wszystkich uczniów gimnazjów Ursusa do udziału w edycji 2010.

Program Dzielnicowej Olimpiady Języka Angielskiego 2010 będzie wyjątkowy po każdym względem. Nie tylko przeprowadzony zostanie tradycyjny konkurs języka angielskiego ale także odbędą się warsztaty językowe dla uczestników konkursu oraz nauczycieli języka angielskiego. Ponadto zorganizowane zostaną prelekcje o literaturze i kulturze Wielkiej Brytanii oraz projekcje filmów angielskojęzycznych. Zwieńczeniem Olimpiady będzie Festiwal Shakespeare’owski z udziałem aktorów scen warszawskich podczas którego wręczone zostaną nagrody dla najlepszych uczestników Olimpiady

Przewodniczącą Jury Dzielnicowej Olimpiady Języka Angielskiego 2010 będzie Ewa Sawicka - pracownik naukowy Instytutu Anglistyki UW a członkami jury - nauczyciele języka angielskiego gimnazjów i liceów Ursusa.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

I etap – czwartek, 25 lutego 2010 roku - godz. 15.00 (wewnątrzszkolny)

10 najlepszych uczniów z każdego gimnazjum zostanie zakwalifikowanych do II etapu. Uczniowie zakwalifikowani do II etapu wezmą udział w warsztatach tematycznych rozwijających nie tylko umiejętności językowe ale również wzbogacających wiedzę o kulturze współczesnej Wielkiej Brytanii. Każdego roku inna będzie tematyka wiodąca zajęć. Pytania konkursowe do II etapu będą dotyczyły zagadnień omówionych na warsztatach. Równolegle z warsztatami dla uczniów przeprowadzone zostaną warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego. Zajęcia odbywać się będą w placówkach Biblioteki Publicznej w Ursusie i Gimnazjum 133.

Warsztaty dla uczniów zakwalifikowanych do II Etapu
Dzielnicowej Olimpiady Języka Angielskiego
Warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego gimnazjów Ursusa

II etap – „Najsłynniejsze postaci współczesnej Wielkiej Brytanii” czwartek, 25 marca 2010 roku - godz.15.00
(Gimnazjum Nr 133, ul. Warszawska 63)

Lista słynnych postaci współczesnej Wielkiej Brytanii, ustalona przez Jury Dzielnicowej Olimpiady Języka Angielskiego 2010 do II etapu konkursu.
Stephen Hawking
Winston Churchill
The Royal Family (Elizabeth II i Princess Diana)
The Beatles (John Lennon)
Alexander Fleming
J. C. Rowling
J.R.R. Tolkien
Joseph Conrad
Agatha Christie
Alfred Hitchcock
Andrew Lloyd Weber
David Beckham
Freddie Mercury
Margaret Thatcher
Tony Blair
Robert Baden Powell
Sean Connery
zamknij listę

Uroczyste zakończenie Olimpiady w ramach Festiwalu Shakespeare’owskiego czwartek, 15 kwietnia 2010 roku - godz. 18.00
(Czytelnia Naukowa Nr XIX, ul. Plutonu Torpedy 47)

Prawidłowo wypełnione zgłoszenia uczestników powinny zawierać imiona i nazwiska uczniów, wiek, klasę, nazwę szkoły, imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy opiekuna, przyjmowane będą do 15 lutego 2010 r. w sekretariacie Gimnazjum Nr 133 przy ul. Warszawskiej 63 lub w Czytelni Naukowej Nr XIX przy ul. Plutonu Torpedy 47. Akceptowane będą również zgłoszenia indywidualne.

Szczegółowe informacje o Olimpiadzie można uzyskać pod telefonem:
22 667 09 32 - Elżbieta Nowicka, Gimnazjum Nr 133
22 882 43 00 - Małgorzata Snopkiewicz, Czytelnia Naukowa Nr XIX
lub na stronach internetowych:
http://g133wawa.edupage.org, i http://bpursus.waw.pl/

W czasie Olimpiady zbiory Biblioteki Publicznej w Ursusie w języku angielskim (tradycyjne i multimedialne) będą udostępnione uczestnikom Olimpiady na preferencyjnych warunkach.


Pobierz formularz uczestnictwa