Eliminacje I etapu Olimpiady odbędą się równolegle w każdej szkole we wtorek 17 kwietnia 2012 o godz. 9.00

Czas trwania eliminacji I etapu wynosi 60 minut. Szkolna Komisja Olimpiady oceni prace zgodnie z załączonym wzorcowym arkuszem.

Uczniowie, zakwalifikowani do II etapu Dzielnicowej Olimpiady Języka Angielskiego wezmą udział w warsztatach.

„Euro 2012 – Warsaw guide tour, WGT – places, events, transportation” w Czytelni Naukowej Nr XIX, przy ul. Plutonu Torpedy 47 w dniach 7-9 maja 2012r (poniedziałek-środa).

Celem warsztatów będzie poszerzenie wiedzy uczestników o różnorodnych źródłach informacji o Warszawie i metodach przygotowania w atrakcyjny sposób z wykorzystaniem różnych technik prezentacji Power-Point.

Eliminacje II etapu odbędą się w dniach 12-13 czerwca 2012 (wtorek-środa) w Czytelni Naukowej Nr XIX przy ul. Plutonu Torpedy 47.

Uczniowie będą kolejno omawiać w języku angielskim swoje prezentacje Power-Point „Euro 2012 - Warsaw Guide Tour, WGT - places, events, transportation”.

Uroczyste zakończenie V Dzielnicowej Olimpiady Języka Angielskiego połączone z wręczeniem nagród i dyplomów odbędzie się we wtorek 19 czerwca 2012 o godz. 18.00 w Gimnazjum Nr 133 przy ul. Warszawskiej 63. Podczas finału laureaci I, II i III miejsca przedstawią swoje prezentacje.