19 czerwca 2012 roku w Gimnazjum Nr 133 przy ul. Warszawskiej 63 odbyło się rozdanie nagród Dzielnicowej Olimpiady Języka Angielskiego 2012. W uroczystości wzięli udział: Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus p. Henryk Linowski, Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus p. Wanda Kopcińska, Burmistrz Dzielnicy Ursus p. Wiesław Krzemień, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Ursusie p. Piotr Jankowski oraz Przewodnicząca Jury konkursu p. Katarzyna Blacharska z Instytutu Anglistyki UW. Organizatorami tego wydarzenia są: Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Biblioteka Publiczna w Ursusie oraz Gimnazjum Nr 133.

Tegoroczna olimpiada przygotowana była dla trzech kategorii wiekowych: dla uczniów klas szóstych, dla gimnazjum oraz dla szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada składała się z dwóch etapów. W I etapie uczniowie pisali test, składający się z części gramatycznej i leksykalnej, opracowany w oparciu o program nauczania języka angielskiego. Test I etapu opracowała zastępca dyrektora Biblioteki Publicznej w Ursusie Małgorzata Kołodziejczyk.

W II etapie olimpiady uczniowie przygotowywali indywidualne prezentacje multimedialne, zatytułowane „Euro 2012 – Przewodnik po Warszawie – miejsca, wydarzenia, komunikacja”. II etap poprzedzony był warsztatami z zakresu tworzenia prezentacji multimedialnych, przeprowadzonymi w Czytelni Naukowej Nr XIX Biblioteki Publicznej w Ursusie. W kategorii szkół podstawowych laureatami VI edycji Dzielnicowej Olimpiady Języka Angielskiego zostali:
I miejsce – Weronika Kozińska, SP Nr 14
II miejsce – Kacper Liniewicz, SP Nr 14
III miejsce – Paula Misiak, SP Nr 14

W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce – Aleksandra Gardian, Gimnazjum Nr 130
II miejsce – Dominika Orzechowska, Gimnazjum Nr 132
III miejsce – Julia Bandera, Gimnazjum Nr 130

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce (ex-aequo) - Marta Wojtanek, Zespół Szkół Nr 42
I miejsce (ex-aequo) - Tomasz Kłósek, LVI Liceum Ogólnokształcące
II miejsce - Maryna Symon, Zespół Szkół Nr 42

Statuetki w kształcie piłki futbolowej EURO 2012 dla laureatów pierwszych miejsc ufundował Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Miłą niespodzianką dla laureatów I miejsca w kategorii szkół ponadgimnazjalnych było wręczenie przez dyrektora Biblioteki Publicznej w Ursusie – Piotra Jankowskiego nagrody w postaci zaproszenia na bezpłatny 12-dniowy pobyt na Międzynarodowym Spotkaniu „Młodzież i współczesne media” w Belgradzie w sierpniu 2012 z udziałem przedstawicieli Ameryki, Azji i Europy. Laureaci Olimpiady będą jednymi reprezentantami Polski na tym spotkaniu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w olimpiadzie i rzetelne przygotowanie się nie tylko do testów, ale również do prezentacji, gratulujemy zwycięzcom. Dziękujemy organizatorom tego wydarzenia i zapraszamy za rok.

Zobacz galerię zdjęć