REGULAMIN DZIELNICOWEJ OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012

„Euro 2012. Przewodnik po Warszawie – miejsca, wydarzenia, komunikacja”

(„Euro 2012. Warsaw Guide Tour, WGT – places, events, transportation”)

Organizatorami Dzielnicowej Olimpiady Języka Angielskiego 2012 są: Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Gimnazjum Nr 133, Biblioteka Publiczna w Ursusie.

W Olimpiadzie może uczestniczyć dowolna liczba uczniów z szóstych klas szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (konkurs przebiegać będzie w trzech kategoriach wiekowych).

W I etapie Olimpiady uczniowie piszą test, składający się z części gramatycznej i leksykalnej, opracowany w oparciu o program nauczania języka angielskiego w gimnazjum. W II etapie Olimpiady uczniowie przygotowują indywidualne prezentacje multimedialne, zatytułowane „Euro 2012 – Przewodnik po Warszawie – miejsca, wydarzenia, komunikacja” („Euro 2012 – Warsaw Guide Tour, WGT – places, events, transportation”)

W skład Jury Dzielnicowej Olimpiady Języka Angielskiego wchodzą: Przewodnicząca: Katarzyna Blacharska - Wydział Anglistyki UW

Członkowie: 1. Dyrektor Gimnazjum Nr 133 w Warszawie 2. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Ursusie 3. Nauczyciel j. angielskiego 4. Nauczyciel j. angielskiego 5. Informatyk

Jury Dzielnicowej Olimpiady Języka Angielskiego 2011 przygotuje arkusze egzaminacyjne do I etapu konkursu oraz oceni prezentacje w II etapie konkursu.

Eliminacje I etapu Olimpiady organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Olimpiady, w skład której wchodzą dwie osoby z danej szkoły (w tym co najmniej jeden nauczyciel języka angielskiego). Komisję powołuje dyrektor danej szkoły. Zgłoszenia szkól mailowe (g133@edu.um.warszawa.pl) lub pocztą przyjmowane będą do piątku 30 marca 2012 do godz. 12.00.

Eliminacje I etapu odbędą się równolegle w każdej szkole we wtorek, 17 kwietnia 2012r. o godz. 9.00. Wzorcowy arkusz egzaminacyjny zostanie dostarczony dzień wcześniej do dyrekcji zgłoszonych szkół. Szkolna Komisja Olimpiady przygotuje odpowiednią ilość kopii dla zgłoszonych uczestników i będzie nadzorować, aby eliminacje I etapu przebiegły w warunkach kontrolowanej samodzielności. Uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych.

Czas trwania eliminacji I etapu wynosi 60 minut.

Szkolna Komisja Olimpiady oceni prace zgodnie z załączonym wzorcowym arkuszem.

Po sprawdzeniu prac Szkolna Komisja Olimpiady danej szkoły prześle listę 5-ciu najlepszych uczniów wraz z ilością otrzymanych przez nich punktów do Gimnazjum Nr 133 na adres mailowy: g133@edu.um.warszawa.pl lub tel/fax: 22 667 09 32.

Termin nadsyłania wyników uczniów zakwalifikowanych do II etapu mija w piątek, 27 kwietnia 2012r. o godz. 15.00

Uczniowie, zakwalifikowani do II etapu Dzielnicowej Olimpiady Języka Angielskiego wezmą udział w warsztatach „Euro 2012 – Warsaw guide tour, WGT – places, events, transportation” w Czytelni Naukowej Nr XIX, przy ul. Plutonu Torpedy 47 w dniach 7-9 maja 2012r (poniedziałek-środa). Celem warsztatów będzie poszerzenie wiedzy uczestników o różnorodnych źródłach informacji o Warszawie i metodach przygotowania w atrakcyjny sposób z wykorzystaniem różnych technik prezentacji Power-Point

Biblioteka Publiczna w Ursusie udostępni w Czytelni Naukowej Nr XIX posiadane książki i filmy DVD w języku polskim i angielskim o charakterze informacyjnym i popularno-naukowym związane z tematyką EURO 2012.

Eliminacje II etapu odbędą się w dniach 12-13 czerwca 2012 (wtorek-środa) w Czytelni Naukowej Nr XIX przy ul. Plutonu Torpedy 47. Uczniowie będą kolejno omawiać w języku angielskim swoje prezentacje Power-Point „Euro 2012 - Warsaw Guide Tour, WGT - places, events, transportation”.

Jury Dzielnicowej Olimpiady Języka Angielskiego przydzielać będzie punkty oddzielnie za prezentację Power-Point i za umiejętności językowe ucznia.

Na wynik końcowy uczestnika II etapu Olimpiady będą składały się punkty, uzyskane przez ucznia w I i II etapie Olimpiady łącznie.

Uroczyste zakończenie V Dzielnicowej Olimpiady Języka Angielskiego połączone z wręczeniem nagród i dyplomów odbędzie się we wtorek 19.06.2012 o godz. 18.00 w Gimnazjum Nr 133 przy ul. Warszawskiej 63. Podczas finału laureaci I, II i III miejsca przedstawią swoje nagrodzone prezentacje.