• Rok 2009 Pomagamy zrozumieć świat ®
  Rok 2009

  Pomagamy zrozumieć świat ®


  Globalna wioska, jaką tworzą setki tysięcy bibliotek publicznych na całym świecie, staje się coraz bardziej zintegrowana i zelektronizowana. Coraz więcej czytników, e-booków i audiobooków we współczesnej bibliotece publicznej. Nazywane w czasach rzymskich Świątyniami Wiedzy biblioteki publiczne stają się obecnie, dzięki decyzjom UNESCO, światową siecią nowoczesnych ośrodków dostępu do wiedzy i informacji. Nieograniczony dostęp do internetu i innych źródeł informacji powoduje, że konieczna jest pomoc przy ich wyszukiwaniu i selekcji. Współczesna biblioteka staje się niezastąpionym nawigatorem społeczeństwa w oceanie wiedzy.

  Biblioteka Publiczna w Ursusie już od 2002 roku, zgodnie z zaleceniami UNESCO-IFLA, realizuje zadania biblioteki publicznej jako lokalnego centrum informacyjno-edukacyjnego. Dlatego w Bibliotece pracują bibliotekarze-edukatorzy znający kilka języków obcych i kilka systemów elektronicznej obsługi bibliotecznej, bibliotekarze-informatycy, dla których nie ma tajemnic w świecie elektronicznej magii, bibliotekarze-animatorzy edukacji, którzy uczą dzieci i młodzież, jak rozwijać twórczo różnorodne umiejętności, a dorosłym oferują nie tylko poszerzanie wiedzy w zakresie obsługi komputerów, ale i wiedzy zgodnej z ich zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi.

  Piotr Jankowski - dyrektor Biblioteki Publicznej w Ursusie

 • Rok 2004 Naród, który niewiele czyta, niewiele wie
  Rok 2004

  Naród, który niewiele czyta, niewiele wie


  "Naród, który niewiele czyta, niewiele wie. Naród, który niewiele wie, podejmuje złe decyzje – w domu, na rynku, w sądach, przy urnach wyborczych. Te decyzje ostatecznie odbijają się na całym narodzie. Niewykształcona większość może przegłosować wykształconą mniejszość – to bardzo niebezpieczny aspekt demokracji."
  Jim Trelease, autor „Podręcznika głośnego czytania”

  Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy jest instytucją kultury, której celem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i wspomaganie rozwoju edukacji i kultury. Biblioteka pełni swoją misję na terenie dzielnicy Ursus od ponad 55 lat. Przez wszystkie lata sumiennie realizuje wyznaczone jej zadania.

  Rok 2004 był w historii biblioteki rokiem szczególnym. Nie tylko dlatego, że 30-lecie obchodziła wypożyczalnia na Osiedlu Niedźwiadek oraz że dzięki życzliwości władz miasta i dzielnicy biblioteka otrzymała nowe pomieszczenia dla czytelni naukowej, a wszystkie 4 placówki biblioteki zostały scalone poprzez internet w jeden elektroniczny system obsługi bibliotecznej Sowa. Przede wszystkim dlatego, że będąc współorganizatorem III Międzynarodowej Konferencji BARFIE, po raz pierwszy w swojej historii i w historii bibliotek publicznych Warszawy gościła w swoich progach przedstawicieli instytucji kultury i oświaty z 10 krajów Europy. To niezwykłe wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem – również ze strony władz miasta Warszawy i Dzielnicy Ursus oraz dyrekcji Biblioteki Narodowej, którzy objęli patronatem konferencję.

  Nie sposób nie dostrzec niezwykłej ewolucji, jaką przechodzi nasza biblioteka. Z Galaktyki Gutenberga śmiało zmierza w stronę Galaktyki Gatesa. Coraz więcej informacji, materiałów źródłowych i edukacyjnych umieszczanych jest w elektronicznych zasobach biblioteki i korzysta z nich coraz więcej osób. Królową biblioteki w dalszym ciągu pozostaje jednak książka i to książka z „najwyższej półki”: najpoczytniejszych autorów i najlepszych wydawnictw.

  Bardzo ważną rolę pełni biblioteka w procesie kształcenia młodego pokolenia. Tu znajdują się „ klucze” do najlepszych uniwersytetów i szkół wyższych, i dlatego tak ważne jest, by zasoby biblioteki były coraz bogatsze i ogólnodostępne.

  Nasza strona internetowa nie jest tylko wirtualną informacją o działalności biblioteki zachęcającą do odwiedzenia naszych placówek. Od 3 stycznia 2005 roku nasz księgozbiór jest dostępny niemal w każdym domu poprzez katalog on-line. Wszystkich czytelników zachęcamy serdecznie do korzystania z wirtualnego katalogu oraz do odwiedzania naszych placówek.

  Piotr Jankowski
  Dyrektor Biblioteki