Elektroniczna Karta Czytelnika
– od 2014 roku - awers

Elektroniczna Karta Czytelnika
– od 2014 roku - rewers

Elektroniczna Karta Czytelnika (EKC) umożliwia korzystanie ze zbiorów
we wszystkich placówkach Biblioteki Publicznej w Ursusie.


Osoby uczestniczące w zajęciach w placówkach BP Ursus muszą również posiadać Elektroniczną Kartę Czytelnika.

Zbiory w placówkach BP Ursus są skatalogowanie według UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej), a udostępnianie ich odbywa się poprzez Elektroniczny System Obsługi Bibliotecznej Sowa 2.


Elektroniczna Karta Czytelnika 2004 – 2013

Na awersie EKC umieszczono portret Władysława Jana Grabskiego - patrona Biblioteki Publicznej w Ursusie.