Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
ul. Plutonu Torpedy 47, 02-495 Warszawa. Istnieje od 1947 roku.


Biblioteka Publiczna w Ursusie jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną oraz nabytą częścią mienia. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Stołeczne Warszawa, a organem nadzorującym Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Misja Biblioteki Publicznej w Ursusie - zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych
i informacyjnych lokalnej społeczności oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy
i kultury poprzez udostępnianie zbiorów takich jak książki, prasa, audioksiążki, dokumenty elektroniczne i on-line, filmy DVD oraz poprzez organizowanie dla mieszkańców w różnym wieku zajęć edukacyjno-kulturalnych.

Hasło Biblioteki Publicznej w Ursusie - „Pomagamy zrozumieć świat”

Elektroniczny system udostępniania zbiorów - zbiory w placówkach BP Ursus są skatalogowanie według UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej), a udostępnianie ich odbywa się poprzez Elektroniczny System Obsługi Bibliotecznej Sowa 2. BP Ursus była jedną z pierwszych bibliotek publicznych, w których zainstalowano internet i udostępniono go czytelnikom. Już w 2002 roku powstała strona internetowa Biblioteki. W 2012 roku ze zbiorów Biblioteki skorzystało ponad 18 000 czytelników, a w zajęciach edukacyjno-kulturalnych uczestniczyło ponad 2 900 osób.

Struktura organizacyjna Biblioteki Publicznej w Ursusie

Dyrekcja, sekretariat, administracja i kadry
poniedziałek-piątek: 08:00-16:00
tel./faks: +48 22 882-43-00; e-mail: sekretariat@bpursus.waw.pl
https://www.facebook.com/BibliotekaPublicznaWUrsusie
www.bpursus.waw.pl

Dział informatyzacji i promocji
poniedziałek-piątek: 08:00-16:00
tel.: + 48 22 882-43-00; e-mail: informatyk@bpursus.waw.pl

Oddziały

Czytelnia Naukowa nr XIX
poniedziałek-piątek: 12:00-20:00
tel.: + 48 22 882-43-00; e-mail: czyt19@bpursus.waw.pl

Biblioteka dla Dorosłych i Młodzieży Nr 116
poniedziałek-piątek: 10:00-20:00; sob.: 10:00-15:00
tel.: + 48 22 662-70-01; e-mail: bdm116@bpursus.waw.pl

Biblioteka dla Dzieci Nr 64
poniedziałek-piątek: 10:00-20:00; sob.: 10:00-15:00
tel.: + 48 22 662-70-01; e-mail: bd64@bpursus.waw.pl
Winda dla osób niepełnosprawnych i osób z dziećmi w wózku

Filie Biblioteki Publicznej w Ursusie

Biblioteka Niedźwiadek, ul. Keniga 14, 02-495 Warszawa
poniedziałek-piątek: 10:00-20:00
tel.: + 48 22 667-09-56; e-mail: niedzwiadek@bpursus.waw.pl
portal.bpursus.waw.pl/niedzwiadek

Biblioteka Skorosze, ul. Dzieci Warszawy 27A, 02-495 Warszawa
poniedziałek-piątek: 10:00-20:00; sob.: 10:00-15:00
tel.: + 48 22 823-46-00; e-mail: skorosze@bpursus.waw.pl
portal.bpursus.waw.pl/skorosze
Dostęp dla osób niepełnosprawnych i osób z dziećmi w wózku

Biblioteka Gołąbki, ul. Czerwona Droga 6, 02-496 Warszawa
poniedziałek-piątek: 10:00-20:00; sob.: 10:00-15:00
tel. kom.: 514 893 405; email: golabki@bpursus.waw.pl
portal.bpursus.waw.pl/placowki/view/40
Dostęp dla osób niepełnosprawnych i osób z dziećmi w wózku

Zbiory placówek Biblioteki Publicznej w Ursusie

• nowości wydawnicze,
• literatura piękna i popularnonaukowa,
• literatura science-fiction, literatura w językach obcych,
• lektury, wydawnictwa poświęcone lokalnej historii,
• filmy DVD, audio-booki, prasa,
• usługi biblioteczne:
- „Książka na telefon” - dostawa do domu książek
i audio-książek dla osób chorych i niepełnosprawnych
- opracowywanie kwerend bibliograficznych i źródłowych;
- kserowanie, drukowanie, skanowanie, bindowanie i foliowanie
materiałów bibliograficznych i bibliotecznych
• 31 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu dla czytelników

Katalogowanie i udostępnianie zbiorów odbywa się poprzez Elektroniczny System Obsługi Bibliotecznej SOWA 2 opracowany przez firmę Sokrates. Warunkiem korzystania ze zbiorów oraz usług bibliotecznych jest posiadanie Elektronicznej Karty Czytelnika.

Działalność edukacyjna placówek BP Ursus

• Dyskusyjne Kluby Książki
• Koło Wolontariatu
• Kursy Komputerowe dla Dorosłych 50+
• Klub Gier Planszowych
• spotkania poświęcone literaturze, historii i sztuce
• zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży
• kluby małego czytelnika
• zajęcia teatrzyku „Iskierka”
• zajęcia edukacyjne i lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli
• zespół wokalno-instrumentalny „Muzyczna Torpeda”
• działalność wydawnicza - książki: „Moje spotkania z Plutonem „Torpedy”, „Trzy razy miłość”, „Harcerstwo w warszawskim Ursusie 1933-1970”, „Europejskie Baśnie Wędrowne” - praca zbiorowa, „Kluby Czytelnicze Readcom”, Biuletyn Informacyjny BP Ursus „Navigator”
• konkursy, wystawy, projekty unijne w tym m. in.: Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Słoneczna Zakładka”, Plebiscyt „Czytelnicy BP Ursus”.