Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
ul. Plutonu Torpedy 47, 02-495 Warszawa.

Biblioteka istnieje od 1947 r. Jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną oraz nabytą częścią mienia. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Stołeczne Warszawa, a organem nadzorującym Urząd Dzielnicy Ursus. W 2014 roku ze zbiorów Biblioteki skorzystało prawie 18 000 czytelników.

Misja - Wspieramy człowieka w zdobywaniu wiedzy i umiejętności jej wykorzystywania. Upowszechniamy postawę wolności i tolerancji.

Hasło - „Pomagamy zrozumieć świat”

Struktura organizacyjna Biblioteki Publicznej w Ursusie

Dyrekcja, sekretariat, administracja, księgowość i kadry
Dział informatyzacji i promocji
ul. Plutonu Torpedy 47, 02-495 Warszawa
poniedziałek-piątek: 08:00-16:00
tel: (22) 882 43 00 lub (22) 662 70 01; e-mail: sekretariat@bpursus.waw.pl
http://www.bpursus.waw.pl

Oddziały Biblioteki Publicznej w Ursusie, ul. Plutonu Torpedy 47, 02-495 Warszawa
Czytelnia nr XIX, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 116,
Biblioteka dla Dzieci nr 64
godziny otwarcia
poniedziałek-piątek: 10:00-20:00
sobota: 10:00-14:00
tel.: (22) 882 43 00 lub (22) 662 70 01
e-mail: bdm116@bpursus.waw.pl; bd64@bpursus.waw.pl
Winda dla osób niepełnosprawnych i osób z dziećmi w wózku

Filie Biblioteki Publicznej w Ursusie

Filia "Niedźwiadek", ul. Keniga 14, 02-495 Warszawa
godziny otwarcia
poniedziałek-piątek: 10:00-20:00
sobota: 10:00-14:00
tel.: (22) 667-09-56; e-mail: niedzwiadek@bpursus.waw.pl

Filia "Skorosze", ul. Dzieci Warszawy 27A, 02-495 Warszawa
godziny otwarcia
poniedziałek-piątek: 10:00-20:00
sobota: 10:00-14:00
tel.: (22) 823-46-00; e-mail: skorosze@bpursus.waw.pl
Dostęp dla osób niepełnosprawnych i osób z dziećmi w wózku

Filia "Gołąbki", ul. Czerwona Droga 6, 02-496 Warszawa
godziny otwarcia
poniedziałek-piątek: 10:00-20:00
sobota: 10:00-14:00
tel. kom.: 514 893 405; email: golabki@bpursus.waw.pl
Dostęp dla osób niepełnosprawnych i osób z dziećmi w wózku

(Uwaga! W wakacje i dni świąteczne godziny otwarcia placówek aktualizowane są na ich podstronach)

Zbiory placówek Biblioteki Publicznej w Ursusie

• Nowości wydawnicze
• Literatura piękna i popularnonaukowa
• Literatura science-fiction, literatura w językach obcych
• Lektury, wydawnictwa poświęcone lokalnej historii
• Filmy DVD, audio-booki, prasa
• Usługi biblioteczne:
- „Książka na telefon” - dostawa do domu książek dla osób chorych i niepełnosprawnych
- opracowywanie kwerend bibliograficznych i źródłowych;
- kserowanie, drukowanie, skanowanie, bindowanie i foliowanie materiałów
• 31 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu dla czytelników

Katalogowanie i udostępnianie zbiorów odbywa się poprzez Elektroniczny System Obsługi Bibliotecznej SOWA 2 opracowany przez firmę Sokrates. Warunkiem korzystania ze zbiorów oraz usług bibliotecznych jest posiadanie Elektronicznej Karty Czytelnika.

Działalność edukacyjna placówek BP Ursus

• Dyskusyjne Kluby Książki
• Koło Wolontariatu
• Kursy Komputerowe dla Dorosłych 50+
• Klub Gier Planszowych
• Spotkania poświęcone literaturze, historii i sztuce
• Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży
• Kluby Małego Czytelnika
• Zajęcia teatrzyku „Iskierka”
• Zajęcia edukacyjne i lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli
• Zespół wokalno-instrumentalny „Muzyczna Torpeda”
• Działalność wydawnicza - książki: „Moje spotkania z Plutonem „Torpedy”, „Trzy razy miłość”, „Harcerstwo w warszawskim Ursusie 1933-1970”, „Europejskie Baśnie Wędrowne” - praca zbiorowa, „Kluby Czytelnicze Readcom”, Biuletyn Informacyjny BP Ursus „NAVIGATOR”
• Konkursy, projekty unijne w tym m. in.: Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „SŁONECZNA ZAKŁADKA”, Ranking „CZYTELNICY ROKU" Biblioteki Publicznej w Ursusie.