Opłaty za przetrzymanie wypożyczonych zbiorów


Zgodnie z regulaminem udostępniania zbiorów za przetrzymanie wypożyczonych książek i multimediów obowiązują następujące opłaty:
0,20 zł / dzień za przetrzymanie 1 egzemplarza książki
2 zł / dzień za przetrzymanie multimediów (1 tytuł)