ABC – SZTUKA W KSIĄŻKACH ZAWARTA - THE ART OF THE BOOK

Strona oficjalna projektu: http://artofthebook.net/ABC/

Projekt ABC ma na celu stymulowanie nawyków czytania u dzieci, które czytają mało albo wcale przez zapoznanie dzieci w grupie wiekowej od 7 do 14 ze sztuką książki - ze sposobem wykonania książki i ich upowszechnienia, począwszy od pisania, a następnie poprzez tworzenie ilustracji, tłumaczenie, redagowanie i składanie.


Projekt przewiduje zorganizowanie w czasie półtora roku (październik 2011 - czerwiec 2013) warsztaty tematyczne wraz z imprezami propagującymi czytelnictwo: Wystawa prac laureatów Międzynarodowego Konkursu "Słoneczna Zakładka" 2012 w Warszawie w Polsce (czerwiec-lipiec 2012) oraz w Belgradzie w Serbii (sierpień 2012) a następnie w Wiedniu w Austrii (październik 2012); Warsztaty Lato 2012 w Belgradzie w Serbii; Wystawa Międzynarodowej Książki Jesień 2012 w Sofii w Bułgarii; Festiwal Książki Wiosna 2013 w Wiedniu w Austrii.

Głównym celem projektu jest zaznajomienie dzieci z książką jako medium informacji i wiedzy, począwszy od jej powstania, a kończąc na jej promocji. Projekt ma również na celu poszerzenie współpracy i tworzenie sieci między instytucjami, które mają już doświadczenie w międzynarodowym promowaniu czytelnictwa, wspieraniu mobilności pisarzy i ilustratorów oraz edukacji dzieci i młodzieży Europy Środkowo-Wschodniej w dziedzinie literatury i mediów.

Dzięki tej współpracy rezultatami projektu będzie rozpowszechnienie informacji o pisarzach i ilustratorach książek dla dzieci i młodzieży, promowanie utworów różnych krajów, wymiana doświadczeń i poszukiwanie inspiracji pomiędzy autorami tekstów i ilustracji oraz promowanie czytelnictwa z wykorzystaniem nowoczesnych mediów.

W ramach projektu w kwietniu 2012r w Bibliotece Publicznej w Ursusie edukatorzy bułgarscy przeprowadzili warsztaty międzykulturowe z młodzieżą.
Patrz: Relacja z warsztatów prowadzonych przez edukatorów z Bułgarii