AQUA NARRABILIS
nabywanie podstawowych umiejętności narracyjnych przez uczestników zajęć w bibliotekach i szkołach.
Umiejętności narracyjne oznaczają zdolność do opisywania przedmiotów i zdarzeń oraz tworzenia własnych historii. Te kluczowe umiejętności i kompetencje są istotne dla alfabetyzacji dzieci i młodzieży oraz nauki języków obcych. Służą również aktywnemu obywatelstwu i szerszemu udziałowi społeczności lokalnych w demokracji. Umiejętności narracyjne przydają się uczniom w komunikacji w każdej dziedzinie nauki.

Metody tradycyjne, takie jak opowiadanie, czytanie na głos, prezentacje Power Point z ilustracjami, teatr kamishibai, teatr cieni czy drama mogą przyczynić się do podniesienia umiejętności narracyjnych, ale ich wartości edukacyjne nie zawsze są doceniane.

Partnerzy projektu zdecydowali się wykorzystać opowiadania i bajki o wodzie, ponieważ tematyka ta jest popularna we wszystkich krajach europejskich i ma znaczenie symboliczne, związane z ekologią i zdrowym odżywianiem się.

Projekt jest realizowany od października 2014 roku do września 2016 roku. W czasie trwania projektu będą rozwijane następujące zasoby: - zbiór opowiadań, bajek i legend o wodzie w językach partnerów projektu - praktyczne scenariusze lekcji z wykorzystaniem omawianych metod; - otwarte zasoby edukacyjne (OER) w różnych językach europejskich

Koordynatorem projektu jest Centrum Literatury Styrii (Graz, Austria) a partnerami: Serwis Austriackich Bibliotek (Salzburg, Austria) Instytut Politechniki (Castelo Branco, Portugalia) Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (Polska) Regionalna Biblioteka (Warna, Bułgaria) Uniwersytet w Nikozji (Cypr)