Lifelong Readers: A European Reading Promotion Framework for Primary School Librarians, Educators, and Administrators (LiRe)

(Czytelnicy przez całe życie: Europejska Sieć Promocji Czytelnictwa dla Bibliotekarzy Szkolnych, Edukatorów i Administratorów Systemów)

Strona oficjalna projektu: http://www.lifelongreaders.org/

Projekt jest realizowany przez instytucje z 4 krajów europejskich w ramach programu LLP Comenius. Celem projektu jest zachęcenie nauczycieli, bibliotekarzy szkolnych i pracowników administracji szkół do propagowania czytelnictwa wśród dzieci w wieku 6-13 lat i wypracowywaniu nawyków czytania na całe życie.

Badania wskazują na niski poziom umiejętności czytania i pisania młodych Europejczyków oraz na potrzebę kształcenia ustawicznego i wspierania działań w tym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.


Projekt LiRe ma na celu:
1.stworzenie bazy strategii czytelniczych i działań praktycznych, służących tworzeniu grup czytelniczych i promowaniu radości czytania;
2.opisanie programów promujących czytelnictwo, które przyniosły wymierne korzyści lub zostały wyróżnione w konkursach i pogrupowanie ich w kategoriach „Promocja czytelnictwa poprzez zabawę”, „Wolontariat”, „ICT”, „Sztuka” itp;
3.stworzenie pakietu treningowego LiRe Pack, który będzie zawierał trzy moduły szkoleń dla nauczycieli, bibliotekarzy szkolnych i pracowników administracji szkół oraz przeprowadzenie szkoleń pilotażowych w instytucjach partnerskich projektu.

Projekt jest realizowany od grudnia 2011r do listopada 2013r.
Koordynatorem projektu jest Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology [CARDET] Partnerami projektu są:
1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy / Polska
2. Uniwersytet Pireus / Grecja
3. Instytut Literatury dla Dzieci w Wiedniu / Austria
4. Uniwersytet w Worcester / Wielka Brytania
5. Fundacja INNOVADE / Cypr
6. Stowarzyszenie Edukacji Ustawicznej MEATH VEC w Navan / Irlandia