DLit2.0 – Digital Literacy 2.0,
(Alfabetyzacja cyfrowa 2.0)

Strona oficjalna projektu: http://www.digital-literacy2020.eu

Świat Internetu coraz bardziej wkracza w codzienne życie obywateli krajów europejskich i dlatego też umiejętność korzystania z technologii cyfrowych stała się jedną z kluczowych kompetencji, zapewniających samorealizację, aktywność i efektywne funkcjonowanie w świecie współczesnym. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub brak im umiejętności, niezbędnych do korzystania z komputera znajdują się w niekorzystnej sytuacji. Często przyczyna tego jest wykluczenie społeczne lub ubóstwo.

Projekt DLit2.0 ma na celu opracowanie i wdrożenie programów szkoleniowych dla pracowników instytucji edukacji nieformalnej, takich jak biblioteki publiczne w celu stworzenia warunków dla przybliżenia technologii informatycznych osobom społecznie pokrzywdzonym lub biednym, które mogą być potencjalnymi użytkownikami usług, oferowanych przez biblioteki.

Przeszkolenie pracowników bibliotek publicznych umożliwi przyciągnięcie nowych użytkowników Internetu, rozwinięcie ich umiejętności i wiedzy niezbędnych do pełniejszego korzystania z sieci Word Wide Web 2.0 oraz poprawę ich motywacji do nauki.

Projekt DLit2.0 ma na celu również stworzenie bazy najlepszych strategii i programów edukacyjnych, stosowanych dotychczas w instytucjach edukacji nieformalnej. Projekt jest realizowany przez instytucje z siedmiu krajów europejskich od stycznia 2012 do grudnia 2013r. Koordynatorem i partnerami projektu są:

Stiftung Digitale Chancen - Niemcy (koordynator projektu)

Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus - Polska

Bibnet - Belgia

Regionalna biblioteka "Pencho Slaveykov" - Bułgaria

Bibliothèque publique d'information - Francja

Public Library Cologne - Niemcy

Aga Khan Foundation - Portugalia

NIACE - Wielka Brytania