EPBC II – European Picture Book Collection II

(Europejski Katalog Książek Ilustrowanych II)

Strona oficjalna projektu: www.epbcii.org

Europejski katalog książek ilustrowanych on-line: http://www.epbcii.org/files/epbcii_catalogue/index.html

Europejski Katalog Książek Ilustrowanych został pierwotnie zainicjowany w 1996 roku przez edukatorów i nauczycieli, pracujących w dziedzinie literatury dla dzieci. Celem katalogu było rozpropagowanie we wszystkich krajach europejskich co najmniej po jednym przykładzie książki dziecięcej z każdego kraju. Wybrane książki były przeznaczone dla dzieci w wieku 10-11 lat i projekt przewidywał stworzenie programu edukacyjnego wykorzystania tych książek przez nauczycieli w szkołach podstawowych. W 1997 roku Europejski Katalog Książek Ilustrowanych otrzymał od Europejskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Czytelniczego nagrodę za „Innowacyjną Promocję Czytelnictwa w Europie”.

Projekt EPBC II, w którym Biblioteka Publiczna w Ursusie jest partnerem, ma na celu stworzenie nowej kolekcji książek i opracowanie dla niej całkowicie nowego programu nauczania. Ekspertem projektu jest Dr Penni Cotton z Roehampton University, Wielka Brytania; natomiast koordynatorem projektu jest Uniwersytet w Nikozji, Cypr. W projekcie wykorzystane zostaną nowe technologie do stworzenia przyjaznej, interaktywnej bazy książek i scenariuszy lekcji.

Planowane rezultaty projektu:

  • Stworzenie kolekcji książek ilustrowanych z 27 krajów
  • Tłumaczenia w języku angielskim tekstów 27 książek ilustrowanych
  • Tłumaczenie tekstów 6 wybranych książek ilustrowanych na 2 inne języki obce
  • Opracowanie materiałów dla nauczycieli w oparciu o wybrane książki z uwzględnieniem języka i kultury poszczególnych krajów
  • Stworzenie e-booków, zawierających fragmenty tekstów, tłumaczenia i ilustracje z książek.
  • Opracowanie interaktywnych ćwiczeń on-line dla uczniów.
  • Przetestowanie opracowanego materiału i rozpowszechnienie we wszystkich krajach Europy.

Zamiarem twórców projektu jest zachęcenie edukatorów i nauczycieli do wykorzystywania książek ilustrowanych z innych krajów, nauki języków obcych, doskonalenia umiejętności pedagogicznych i sprawności korzystania z komputera.