Science Fiction in Education (SciFiEd)Science Fiction w Edukacji – dwuletni projekt realizowany w ramach programu LLP Comenius od listopada 2012 do października 2014 r. Strona internetowa projektu w opracowaniu.

Projekt „Science Fiction w Edukacji” koncentruje swoje działania na motywowaniu uczniów do poznawania osiągnięć nauk ścisłych na podstawie czytanej literatury science fiction.
Jednocześnie zapewnia nauczycielom materiały dydaktyczne i szkolenia, które pomogą im w uatrakcyjnieniu lekcji matematyki, chemii, fizyki, geografii, biologii lub języków obcych poprzez wykorzystanie powieści science fiction.
Zatem główną ideą projektu jest wprowadzenie literatury science fiction w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Badania potwierdzają, że wprowadzenie narracji w nauczaniu przedmiotów ścisłych znacznie zwiększa pamięci uczniów, ich zainteresowania i umiejętność zrozumienia tematu. Choć projekt SciFiEd koncentruje się głównie na literaturze science fiction dla dzieci i młodzieży (powieści, opowiadania, komiksy i powieści graficzne), to także dąży do poznawania technologii i tajnik nauki za pośrednictwem gier komputerowych i filmów.

Partnerami w projekcie są:

• CARDET
• University of Pitesti (UPIT)
• County Meath VEC (CMVEC)
• Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus (BPURSUS)
• Innovade Li Ltd
• Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa (ASEV)