Projekt Zapewnienie Szkoły (School Safety Net)

jest finansowany w ramach programu Uczenie się przez całe życie - KA4 upowszechnianie i wykorzystywanie wyników i wymiany dobrych praktyk działania. Projekt Zapewnienie Szkoły netto dotyczy kwestii przedwczesnego kończenia nauki.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić:

- stronę projektu: http://schoolsafetynet.pixel-online.org/info/index.php

- portal: http://schoolsafetynet.pixel-online.org/index.php

Partnerzy projektu:

BelgiaINFOREF, Initiatives pour une formation efficace

GrecjaTechnological Educational Institution of Messolongi-Ebusiness

WłochyCIPAT, Connectis, Pixel Associazione

PortugaliaInstituto Politécnico de Castelo Branco

RumuniaLiceul "Alexandru cel Bun" Botosani

HiszpaniaUniversity of Seville

TurcjaKırıkkale University Education Faculty

Biblioteka Publiczna w Ursusie jest partnerem towarzyszącym w tym projekcie.

Projekt koncentruje się na następujących czterech głównych kwestii, które mają istotnego wpływu na przedwczesne zakończenie nauki szkolnej:

• Wczesna identyfikacja uczniów zagrożonych
• Integracja uczniów - imigrantów
• Wsparcie dla uczniów z trudnościami w nauce
• Zapobieganie szkolnego mobbingu

Grupami docelowymi są :

• szkoły
• nauczyciele
• dyrektorzy
• studenci
• rodzice

Projekt podzielono na 4 główne działania :

• Baza rozwiązań problemu przedwczesnego kończenia szkoły
• Zbieranie materiałów szkoleniowych i wytycznych w celu zapobiegania
przedwczesnemu kończeniu nauki
• Baza nauczycieli doświadczonych w radzeniu sobie z problemami
przedwczesnego kończenia nauki
• Baza scenariuszy lekcji dla osób, które przedwcześnie ukończyły naukę
i związanych z tym problemem strategii działania