PROJEKT WE ARE EUROPE

http://www.we-are-europe.net


Europejska Mozaika
Konferencja międzynarodowa w ramach projektu „We Are Europe”
(Program Erasmus +)
Piątek, 23 września 2016 r., Hotel MDM, Plac Konstytucji 1, Warszawa
Uwaga! Zgłoszenie przyjmujemy tylko do czwartku 22 września 2016 r.
Udział w konferencji bezpłatny!

Motto: Poznaj siebie i bądź otwarty na różnorodność innych.

Krótki opis

Ten interdyscyplinarny projekt proponuje rozwinięcie i wdrożenie innowacyjnych modułów nauczania dla uczniów w wieku 10-14 lat. Projekt wykorzystuje metodę teoretycznej perspektywy historycznej i nauczania interdyscyplinarnego. Moduły nauczania będą poświęcone konkretnym tematom, jak pojęcie "domu", tożsamości na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, tradycji muzycznej, modzie, gotowaniu i zagadnieniom sportu, przyszłym potrzebom edukacyjnym i rozwijaniu umiejętności. Celem jest pogłębienie wiedzy politycznej i historycznej uczniów w Europie, a szczególnie w tych krajach europejskich, które są partnerami w projekcie. Zamiarem jest pobudzenie i / lub pogłębienie zainteresowań uczniów Europą i Unią Europejską jako miejscem integracji, nauki i pracy. Cele te będą zrealizowane poprzez analizę tematów interdyscyplinarnych oraz zaproponowanie środków i działań mających na celu uzupełnienie o te zagadnienia obecnego programu szkolnego (edukacja formalna) oraz działań w bibliotekach (nieformalne zajęcia edukacyjne). Planowane działania będą równocześnie wspierać uczestniczących w projekcie uczniów w rozwoju ich osobowości, odkrywaniu własnych zdolności i zwiększeniu ich kompetencji społecznych. Projekt jest realizowany od listopada 2014 roku do października 2016 roku. Planowany przebieg projektu umożliwi nauczycielom, bibliotekarzom i uczniom zapoznanie się z nowymi ścieżkami edukacyjnymi i zawodowymi oraz warunkami pracy w zglobalizowanym świecie i w zjednoczonej Europie. Pod względem metodyki dla projektu najważniejsze jest zaangażowanie nauczycieli i uczniów, uwzględnianie ich własnych uwarunkowań i potrzeb, tak by mogli wybrać te działania i zasoby, które najbardziej ich interesują. Projekt będzie również zachęcać uczniów do pracy zespołowej i propagowanie projektu poprzez różne fora internetowe. Zamiarem jest poszerzenie umiejętności medialnych uczniów. Materiały projektu będą mogły być adaptowanie i wykorzystywane w różnych krajach i różnych typach szkół w celu pogłębienia wiedzy uczniów na temat Europy.

Cele projektu:

• edukacja społeczna;
• badanie własnej tożsamości kulturowej; promowanie zrozumienia kulturowego i międzykulturowego; rozwijanie zainteresowań o innych krajach UE i ich kultur; promowanie szacunku dla kultury i osiągnięć innych narodów; promowanie i inicjowanie aktywnego udziału społeczeństwa w dalszym rozwoju wspólnej Europy poprzez konstruktywne debaty i wymiany;
• rozwijanie konkretnych umiejętności, dających przygotowanie do życia w zglobalizowanym świecie i sprzyjających włączeniu społecznemu;
• podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy na temat społeczeństw wielokulturowych; przygotowanie do życia zawodowego w społeczeństwach sprzyjających włączeniu społecznemu, które wymagają umiejętności międzykulturowych; nauczanie w jaki sposób przystosować się do zmieniających się warunków edukacji i pracy, które wymagają kształcenia ustawicznego, rozpowszechnianie wiedzy i poszanowaniu różnorodności innych;
• podnoszenie świadomości historycznej uczniów w celu lepszego zrozumienia obecnej sytuacji geopolitycznej;
• promowanie idei integracji i wzajemnego poznawania historii jako podstawa do podniesienia świadomości społecznej, poczucia sprawiedliwości i potrzeby akceptacji różnic, służących wzbogaceniu obecnych społeczeństw.

Współpraca obejmuje ośmiu partnerów z sześciu krajów UE (Austrii, Estonii, Finlandii, Polski, Portugalii i Wielkiej Brytanii). Znaczenie i możliwości projektu wynikają z różnorodności krajów i instytucji uczestniczących w projekcie: uniwersytety i instytucje badawcze, biblioteki, stowarzyszenia i szkoły.
Instytucją koordynującą jest Internationales Institut für Jugendliteratur und Leseforschung (Międzynarodowy Instytut Literatury Młodzieżowej) z Wiednia (Austria)

Partnerzy projektu:
Austria: GTNMS Anton-Sattler-Gasse 93 (Gimnazjum), Wiedeń
Estonia: Estońskie Stowarzyszenie Czytelnicze, Tallin
Polska: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Warszawa
Portugalia: Instituto Politécnico de Castelo Branco (Escola Superior de Educação) Agrupamento de Escolas Nuno Álvares (Zespół Szkół im. Nuno Alvaresa) Castelo Branco Finlandia: Ita-Suomen Yliopisto (Uniwersytet Wschodniej Finlandii)
Wielka Brytania: University of Worcester (Uniwersytet w Worcester)