Patronat honorowy nad konkursem objęli:

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus - Henryk Linowski
Burmistrz Dzielnicy Ursus - Bogdan Olesiński

Organizatorami konkursu „Słoneczna zakładka 2010” są:

 • Biblioteka dla dzieci „Słoneczny Brzeg” przy ul. Keniga 14
 • Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Nr 80 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Orłów Piastowskich

Celem konkursu jest:

 • Rozwijanie aktywności twórczej i kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży
 • Kształtowanie umiejętności prezentowania posiadanych uzdolnień.
 • Promowanie bibliotek jako miejsc przyjaznych w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu różno-rodnych umiejętności.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Ursusa a także z terenu województwa mazowieckiego.

 • Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach:
  • klasy 0-3 szkoły podstawowej
  • klasy 4-6 szkoły podstawowej
  • klasy 1-3 gimnazjum
 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np.: ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki, wyklejanki, decoupage, grafika, wydzieranki)

Projekt zakładki należy złożyć:

 • w bibliotekach szkolnych biorących udział w konkursie lub indywidualnie w Bibliotece dla dzieci „Słoneczny Brzeg” do piątku, 30 kwietnia 2010

Nadesłane prace oceni komisja konkursowa w składzie:

 • Przewodnicząca komisji konkursowej:
  • Krystyna Lipka-Sztarbałło - znana ilustratorka książek dla dzieci, przewodnicząca Sekcji Ilustratorów przy Oddziale Warszawskim ZPAP
 • Członkowie:
  • Liliana Bardijewska - autorka popularnych przedstawień i książek i dla dzieci.
  • Grażyna Sapierzyńska - bibliotekarz szkolny Zespołu Szkół Nr 80.
  • Sylwia Zbinkowska - kierowniczka Biblioteki dla dzieci „Słoneczny Brzeg”

Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy najlepszych prac nastąpi

 • w środę, 19 maja 2010 r. w Bibliotece dla dzieci „Słoneczny Brzeg” ul. Keniga 14.

Nagroda główna wręczona zostanie

 • w niedzielę, 30 maja 2010, podczas festynu „Dni Ursusa”

Szczegółowych informacji udzielają:

 • Grażyna Sapierzyńska - tel.: 22 667 46 54, biblioteka szkolna Zespołu Szkół Nr 80 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Orłów Piastowskich 47
 • Sylwia Zbinkowska - tel.: 22 667 09 56, Biblioteka dla dzieci „Słoneczny Brzeg”, ul. Keniga 14