Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2011

NAGRODA ZA PRZYJEMNOŚĆ! - uroczystość wręczenia nagród i dyplomów najlepszym czytelnikom, kinomanom i wolontariuszom 2010
To była wyjątkowe wydarzenie. W czwartek 12 maja 2011 r. w Czytelni Naukowej Nr XIX odbyło się spotkanie z czytelniczkami i czytelnikami w ramach VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Burmistrz Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień, Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus Henryk Linowski oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty w Radzie Dzielnicy Ursus Wanda Kopcińska.

Zgromadzonych powitała Małgorzata Kołodziejczyk - zastępca dyrektora Biblioteki Publicznej. Następnie głos zabrali Burmistrz Wiesław Krzemień i Przewodniczący Henryk Linowski. Wyrazili swoją pozytywną ocenę z podnoszenia czytelnictwa i krzewienia kultury przez naszą instytucję.

W kolejnej części spotkania dyrektor Piotr Jankowski przedstawił rezultaty działalności Biblioteki Publicznej w Ursusie w 2010r. Do Biblioteki zapisało się 16 000 mieszkańców, z czego największą grupę stanowią osoby w wieku 25-44 lat. Biblioteka udostępnia czytelnikom bogaty zbiór książek, audio-książek, filmów DVD i książek obcojęzycznych.

Po prezentacji nastąpił wyczekiwany przez uczestników spotkania moment - wręczenie dyplomów i nagród książkowych dla najaktywniejszych czytelniczek i czytelników w 2010 oraz miłośników filmów. Największa liczba książek wypożyczonych przez jedną osobę w zeszłym roku wyniosła 416 woluminów. Tym wynikiem może się pochwalić Urszula Kołkowska. Do najaktywniejszych czytelników wszystkich placówek Biblioteki Publicznej należeli również: Monika Fan 308 wypożyczeń, Mirosława Pawlak (308), Kazimiera Jauer (280).

Ponadto nagrodzono najbardziej aktywne rodziny Biblioteki Publicznej w Ursusie: pp. Urszulę i Jarosława, Annę, Katarzynę, Macieja Kaczkowskich; pp. Anetę i Roberta, Julię, Patrycję Kabalów; pp. Elżbietę i Piotra, Weronikę, Mateusza Dąbkowskich; pp. Elżbietę i Piotra, Dominika, Kamila Księżpolskich; pp. Annę i Marcina, Macieja, Piotra Łasków; pp. Annę i Grzegorza Gburzyńskich; pp. Karinę i Aleksandra, Annę Smerczków; pp. Annę i Macieja, Kornelię, Łucję i Kalinę Olczyków. Podczas wręczania dyplomów zrobiło się bardzo familijnie.

Nagrodziliśmy także najbardziej zagorzałych kinomanów wypożyczających filmy DVD. Rekordzista, Michał Krzymański, wypożyczył i obejrzał w zeszłym roku aż 265 filmów. Tuż za nim uplasował się Waldemar Siwak, który obejrzał 234 filmy. Podczas kolejnej części spotkania Iwona Rogowska z Biblioteki Skorosze zaprezentowała działalność i ideę Wolontariatu „Klubu Ośmiu”. Kulminacją było uhonorowanie najbardziej aktywnych wolontariuszy dyplomami, które wręczył Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus Henryk Linowski. Wśród najbardziej aktywnych wolontariuszy byli: Julia Domagalska, Ilona Włodarska, Angelika Pośepna, Katarzyna Wardzyńska, Katarzyna Bernacik, Magdalena Bernacik, Eryk Tomczyk, Gabriela Matus, Natalia Jeszko, Julia Majczyk, Klaudia Kapusta. Atmosfera całego spotkania była bardzo rodzinna. Dobrze je podsumowuje wypowiedź jednej z wyróżnionych czytelniczek, która powiedziała, że do tej pory nagrody otrzymywała za pracę a teraz „dostała nagrodę i dyplom za przyjemność!!!”

To wielka radość i satysfakcja zarówno dla nagrodzonych jak i dla samych bibliotekarzy.