Galerie zdjęć

Wyjazd do Pragi27 maja -

Foto wykonała Weronika Zwierzyńska

Seminarium wyjazdowe na Ukrainę 27 maja - 1 czerwca 2011 roku

Foto wykonali Kazimiera Szymerska i Marek Szafran

Seminarium wyjazdowe na Litwę (Kowno, Wilno, Troki) 24-26 czerwca 2010 roku

Foto wykonały Weronika i Elżbieta Zwierzyńska

Inauguracja roku akademickiego 2010 – 2011 12 października 2010 roku

Foto wykonał Łukasz Prokop