ZAJĘCIA DODATKOWE DLA SŁUCHACZY TUTW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017
1. KURSY KOMPUTEROWE – 3 grupy, wg rozkładu zajęć Biblioteki Publicznej w Ursusie
- zapisy w III dekadzie października
2. - Język angielski – 3 grupy – otwarta rekrutacja:/DK "Kolorowa", sala 220/
- 1 grupa zaawansowana – środa, g.11.00, lektor – p. Ostrowska
- 1 grupa średniozaawansowana – wtorek, g. 10.00, lektor – p. Ostrowska
- 1 grupa początkująca – wtorek, g. 12.30, lektor – p. Ostrowska
- 1 grupa zaawansowana – w toku ustalania – lektor p. Kurowska
3. WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE – pon. godz. 14.00
- zapisy po 10 paźdz./DK "Kolorowa", sala 133/
4. GIMNASTYKA USPRAWNIAJĄCA – 3 grupy, od 10 paźdz.
- poniedziałek, środa – godz. 08.15, 09.15, 10.15
5. ZAJĘCIA NA BASENIE „SKALAR” – wtorek - 15.00-16.00, piątek- 15.00-16.00
oraz wtorek 14.00 – 14.30 i środa 15.30 – 16.00 – opłata 1zł/
6. ZAJĘCIA NA BASENIE „ALBATROS” – Aqua-Senior- wtorek – 14.00-14.30, piątek-14.00-14.30
oraz pon.14.30-15.00 i środa 08.00- 08.30 –opł. 1zł/
7. ZAJĘCIA NORDIC – WALKING – 1 x w tygodniu, pon. godz. 12.00
8. SPOTKANIA W MUZEACH I SPACERKI WARSZAWSKIE – wg oddzielnych ustaleń
9. ZAJĘCIA W ZAMKU KRÓLEWSKIM – wg oddzielnych, bieżących ustaleń
10. WYCIECZKI TURYSTYCZNE – wg oddzielnych, bieżących ustaleń
11. WYJŚCIA DO TEATRU I OPERY – wg oddzielnych, bieżących ustaleń
UWAGA! Jest możliwość zorganizowania zajęć w zakresie:
- warsztatów witrażu
- gry w szachy
- tenisa stołowego
- brydża
Chętni proszeni są o kontakt z kol. W. Górskim
Z A P R A S Z A M Y!
Zarząd TUTW w Ursusie
UWAGA! Organizatorzy mogą wprowadzić zmiany do programu w trakcie trwania roku akademickiego!