Zapisy

Zapisanie się do naszego Uniwersytetu jest bardzo proste, gdyż należy tylko:
  • przeczytać statut;
  • wypełnić deklarację i złożyć ją wraz ze zdjęciem do legitymacji w Biurze;
  • zaczekać na decyzję Zarządu, jeżeli jest na TAK
to
  • zapłać wpisowe ( 20,00 zł ) i składkę roczną (80,00 zł );
  • odbierz legitymację;
  • bierz czynny udział w wykładach i wybranych zajęciach.
Biuro to mały pokój Nr 118 użyczony nam na I piętrze Domu Kultury "Kolorowa" przy ulicy Gen. K. Sosnkowskiego 16.
Dyżur pełniony jest:
  • we wtorki od godziny 10.00 do godziny 12.00 w DK "Kolorowa"
  • we czwartki od godziny 12.30 do 14.00 po wykładzie w OK "Arsus"