Zadania realizowane przez wolontariuszy systematycznie przez cały rok szkolny:

 1. Pełnienie dyżurów w informatoriach wszystkich placówek Biblioteki.
 2. Pomoc przy porządkowaniu książek na półkach, pomoc w segregowaniu zbiorów.
 3. Opracowywanie formalne księgozbioru placówek Biblioteki.
 4. Pomoc przy organizacji wystaw książkowych i fotograficznych.
 5. Zanoszenie książek do domów osób starszych i niepełnosprawnych w ramach stałej akcji „Książka na telefon”, prowadzonej przez wypożyczalnie dla dorosłych.
 6. Pomoc w prowadzeniu zajęć plastycznych dla dzieci, opieka nad najmłodszymi uczestnikami zajęć.
 7. Roznoszenie ulotek informacyjnych o programie imprez, organizowanych przez Bibliotekę.
 8. Pomoc w przygotowaniu uroczystości i imprez w Bibliotece, robienie zdjęć i ich obróbka.
 9. Pisanie relacji z przeprowadzonych uroczystości.

Zadania realizowane przez wolontariuszy w ramach podejmowanych przez Bibliotekę zadań edukacyjnych:

 1. 11- 12 września 2010 r. - pomoc przy organizacji stoiska Biblioteki Publicznej w Ursusie podczas festynu „Babie Lato”, zorganizowanego przez Urząd Dzielnicy Ursus w Parku Czechowickim.

 2. 21 września 2010 r. - pomoc przy organizacji i przeprowadzeniu „Festiwalu Nauki”, organizowanego przez Bibliotekę.

 3. 13.01.2011 r. – szkolenie dla wolontariuszy „Czy życie jest zawsze usłane różami” organizowane przez Fundację „Świat na Tak” w XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego przy ul. Świętokrzyskiej 1 – udział wzięła Ilona Włodarska wolontariuszka Biblioteki Niedźwiadek

 4. 20.01.2011 r. – szkolenie dotyczące organizacji, przebiegu i opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi w trakcie trwania Balu Integracyjnego w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie – udział wzięły Ilona Włodarska, Magda Bernacik, Natalia Jeszko

 5. 14 - 25 luty 2011 r. - pomoc przy przygotowaniu, organizacji i przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych podczas trwania Akcji „Zima w Bibliotece 2011”, prowadzonej we wszystkich placówkach Biblioteki.

 6. 15 marca 2011 r. – reprezentowanie Biblioteki w konkursie 8 Wspaniałych I stopnia:

 • Gabriela Matus wolontariuszka Wypożyczalni dla Dorosłych Nr 116
 • Julia Domagalska wolontariuszka Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży Nr 64
 • Ilona Włodarska, Magdalena Bernacik, Natalia Jeszko wolontariuszki Biblioteki
  Niedźwiadek - Katarzyna Wardzyńska, Iga Okrój wolontariuszki Wypożyczalni dla Dorosłych Nr 116
 1. Udział w przygotowaniu otwarcia Biblioteki Niedźwiadek po remoncie:
 • mycie półek i regałów
 • czyszczenie książek
 • układanie książek na półkach

Ilona Włodarska, Magda Bernacik, Natalia Jeszko – wolontariuszki Biblioteki Niedźwiadek

W trakcie otwarcia 21 marca 2011 r. :

 • pomoc w ustawieniu krzeseł
 • pomoc w przygotowaniu cateringu

Ilona Włodarska, Magda Bernacik, Natalia Jeszko – wolontariuszki Biblioteki Niedźwiadek Julia Domagalska – wolontariuszka Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży 64 Gabrysia Czil – wolontariuszka Wypożyczalni 116

 1. 7-8 kwietnia 2011 r. II stopień przesłuchań do konkursu 8 Wspaniałych: 7 kwietna 2011r. przesłuchani zostali wolontariusze z kategorii „Ósemeczek”, czyli w wieku 10-13 lat:
 • Gabriela Matus wolontariuszka Wypożyczalni dla Dorosłych Nr 116 Dnia 8 kwietnia 2011 r. przesłuchani zostali wolontariusze z kategorii „Ósemek”, czyli w wieku 14 – 21 lat:

 • Julia Domagalska wolontariuszka Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży Nr 64

 • Ilona Włodarska, Magdalena Bernacik wolontariuszki Biblioteki Niedźwiadek
 • Katarzyna Wardzyńska, Iga Okrój wolontariuszki Wypożyczalni dla Dorosłych Nr 116
 1. Pomoc w przygotowaniu wystawy „Słoneczna Zakładka 2011” na uroczystość zakończenia dzielnicowego konkursu plastycznego, organizowanego przez Bibliotekę.

 2. 8-15 maja 2011r. - udział w organizacji Tygodnia Bibliotek, przygotowanie plakatów i dyplomów dla najaktywniejszych czytelników, udział w organizacji uroczystości dla czytelników.

 3. 26 maja 2011 r. – reprezentowanie przez wolontariuszy Koła Biblioteki podczas uroczystej Gali:

Wolontariusze: Julia Domagalska (BD 64) Gabrysia Matus, Kasia Wardzyńska, Iga Okrój, Adrianna Budynek (Wyp. 117)

 1. 12 maja 2011r - prezentacja multimedialna działalności i idei Koła
  Wolontariatu podczas uroczystości z okazji Tydzień Bibliotek – omówienie form działalności i osiągnięć.

 2. 30 maja 2011 - udział w przygotowaniu uroczystości zakończenia Dzielnicowej Olimpiady Języka Angielskiego, współorganizowanej przez Bibliotekę wraz z Gimnazjum Nr 133.

 3. 19 czerwca 2011r. - udział w prezentacji Biblioteki podczas Festynu EKO Ursus, przygotowywanie wystawy „Słoneczna Zakładka 2011”, rozdawanie ulotek informacyjnych o Akcji „Lato w Bibliotece 2011”, pomoc przy organizacji konkursów dla dzieci.

 4. Od 27 czerwca do 31 sierpnia 2011r. - pomoc w organizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci w ramach Akcji „Lato w Bibliotece 2011”.

  Opiekun Klubu

  Katarzyna Bernacik