Roczny plan pracy Wolontariatu przy Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w roku szkolnym 2011/2012

Zadania realizowane przez wolontariuszy systematycznie przez cały rok szkolny:

 1. Dostarczanie książek i DVD do domów osób starszych i niepełnosprawnych w ramach stałej akcji „Książka na telefon”.
 2. Opieka nad autystyczną 12-letnią dziewczynką.
 3. Pomoc przy organizacji zajęć plastycznych i komputerowych w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży Nr 64, opieka nad najmłodszymi uczestnikami zajęć.
 4. Pełnienie dyżurów na stanowiskach bibliotekarskich w informatorium wszystkich placówek.
 5. Pomoc przy porządkowaniu książek i płyt na półkach, pomoc przy wystawkach.
 6. Pomoc w organizacji stoiska Biblioteki podczas festynów, Targów Książki Historycznej i Krajowych Targów Książki.
 7. Udział wolontariuszy w obchodach rocznic państwowych.

Zadania realizowane przez wolontariuszy w ramach podejmowanych przez Bibliotekę zadań edukacyjnych:

Wrzesień 2011

 1. Pomoc przy organizacji stoiska Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus oraz rozdawanie ulotek informacyjnych biblioteki podczas festynu „Pożegnanie Lata” organizowanego przez Urząd Dzielnicy Ursus.
 2. Udział wolontariuszy w obchodach uroczystości państwowych (1 września)

Październik 2011

 1. Przygotowanie planu działań na podstawie wytycznych ze spotkania formacyjnego Warszawskich Klubów „Ośmiu”.
 2. Informowanie rówieśników o naborze nowych członków do klubu.
 3. Zapisywanie nowych członków.
 4. Spotkania organizacyjne. Pomoc przy organizowaniu obchodów 110 rocznicy urodzin Patrona Biblioteki Władysława Jana Grabskiego (25 październik).

Listopad 2011

 1. Zorganizowanie akcji porządkowania księgozbioru Biblioteki z udziałem uczniów szkół Ursusa.
 2. Zbieranie książek i zabawek na paczki świąteczne dla dzieci.

Grudzień 2011

 1. Udział w Wigilii Polskiej – przygotowanie gier i zabaw dla dzieci z rodzin wielodzietnych, przygotowanie materiałów piśmienniczych w celu przeprowadzenia konkursów rysunkowych.

Styczeń 2012

 1. Pomoc przy przygotowaniu, organizacji i przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych podczas trwania akcji „Zima w Bibliotece 2012” we wszystkich placówkach Biblioteki.
 2. Uczestnictwo w Balu dla Niepełnosprawnych w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (18 luty).

Luty 2012

 1. Pomoc w prowadzeniu zajęć w ramach akcji „Zima w Bibliotece 2012” we wszystkich placówkach Biblioteki.
 2. Zgłoszenie Klubu i przygotowanie wolontariuszy do Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.

Marzec 2012

 1. Organizacja Akcji „Dzień na Tak” (21 marca 2012) – przygotowanie plakatu informacyjnego, poinformowanie wszystkich wolontariuszy, ustalenie harmonogramu prac.
 2. Przeprowadzenie akcji.

Kwiecień 2012

 1. Pomoc w przygotowaniu paczek wielkanocnych.
 2. Udział w eliminacjach stołecznych konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.

Maj 2012

 1. Pomoc przy organizacji stoiska Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus oraz rozdawanie ulotek informacyjnych biblioteki podczas festynu, organizowanego przez Bibliotekę.
 2. Udział w Gali konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.

Czerwiec 2012

 1. Pomoc w rozpropagowaniu i organizacji zajęć podczas Dni Ursusa.
 2. Pomoc przy organizacji stoiska Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus oraz rozdawanie ulotek informacyjnych biblioteki podczas festynu kończącego Dni Ursusa, organizowanego przez Urząd Dzielnicy Ursus.
 3. Pomoc w organizacji Festynu Biblioteki Skorosze.

Lipiec 2012

 1. Pomoc w prowadzeniu zajęć w ramach akcji „Lato w Bibliotece 2012” we wszystkich placówkach Biblioteki.

Sierpień 2012

 1. Pomoc w prowadzeniu zajęć w ramach akcji „Lato w Bibliotece 2012” we wszystkich placówkach Biblioteki.

Opiekun Klubu: Wiesława Kurc