Raport z działalności Koła Wolontariatu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za rok edukacyjno-kulturalny 2013/2014

Zadania realizowane przez wolontariuszy systematycznie przez cały rok edukacyjno-kulturalny:

• Udział Koła Wolontariatu BP Ursus w organizacji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Słoneczna Zakładka 2014” i rankingu „Czytelnicy 2013” oraz międzykulturowego programu edukacyjnego „Spotkania Baby Marty i Marzanny”.
• Udział Koła Wolontariatu BP Ursus w międzynarodowym projekcie promocji czytelnictwa „Get Into Reading” – w każdy czwartek o godz. 15:30 wolontariusze czytali na głos fragmenty wybranych książek w Bibliotece Publicznej w Ursusie.
• Dostarczanie książek i DVD do domów osób starszych i niepełnosprawnych w ramach stałej akcji „Książka na telefon” prowadzonej przez placówki BP Ursus.
• Pełnienie dyżurów w informatoriach placówek Biblioteki.
• Pomoc przy organizacji zajęć i opieka nad najmłodszymi uczestnikami zajęć w ramach akcji „Zima/Lato w Bibliotece”.
• Pomoc przy porządkowaniu książek i płyt na półkach, pomoc w segregowaniu zbiorów.
• Pomoc przy organizacji wystaw książkowych.
• Roznoszenie ulotek informacyjnych o wydarzeniach organizowanych przez BP Ursus.
• Opracowywanie formalne księgozbioru placówek Biblioteki.
• Udział wolontariuszy w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Słoneczna Zakładka 2014”.
• Udział Koła Wolontariatu BP Ursus w wydarzeniach organizowanych przez Fundację „Świat na Tak”.
• Udział Klubu Ośmiu przy Kole Wolontariatu BP Ursus w konkursie „Ośmiu Wspaniałych” Fundacji „Świat na Tak”.
• Udział wolontariuszy w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez Fundację „Świat na Tak” i przez opiekuna Koła Wolontariatu w BP Ursus (raz w miesiącu).

Zadania realizowane przez wolontariuszy w ramach podejmowanych przez Bibliotekę zadań edukacyjnych:

Wrzesień 2013

• 28 września 2013 r. Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ursus przy wsparciu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus zorganizowała wernisaż w Czytelni Naukowej Nr XIX, który zainaugurował otwarcie wystawy prac fotografii powstałych w ramach konkursu pt. „Mini obszar – maksi europejskość. Niech Ursus nas zaskoczy.” II miejsce w konkursie fotograficznym o Ursusie zajęła wolontariuszka Kaja Antczak wygrywając czytnik e-booków Prestigo MultiReader.
• wrzesień – nabór wolontariuszy do Koła Wolontariatu przy Bibliotece Publicznej w Ursusie.

Październik 2013

• 4 października 2013 r. – Inauguracja roku 2013/2014 Koła Wolontariatu w Bibliotece Publicznej w Ursusie, spotkanie organizacyjne i integracyjne wolontariuszy. Omówiono
dotychczasowe formy działalności i osiągnięcia oraz przedstawiono plan na następny rok. Obecna była młodzież działająca we wszystkich placówkach biblioteki (ok. 20 osób).
• październik 2013 r. – udział w międzynarodowym projekcie „Get Into Reading” promującym czytelnictwo w każdy czwartek g. 15:30.
• 22 października 2013 r. – udział wolontariuszy BP w Ursusie w spotkaniu formacyjnym zorganizowanym przez Fundację „Świat na Tak” w LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 1. Spotkanie poświęcono szeroko rozumianemu bezpieczeństwu.
• 30 października 2013 r. – udział wolontariuszy w promocji książki „Nie ma jednej Rosji” Barbary Włodarczyk w bibliotece Skorosze (5 osób).
• 31 października 2013 r. – spotkanie organizacyjno-formacyjne Koła Wolontariatu.

Listopad 2013

• 19 listopadowa 2013 r. – udział wolontariuszy w promocji książek autorskich pani Ulatowskiej w Bibliotece Niedźwiadek. (2 osoby)
• listopad 2013 r. – „Święto Niepodległości, Maks Europejski, wampiry, Oliwer Twist” - udział wolontariuszy w międzynarodowym projekcie „Get Into Reading” promującym czytelnictwo w każdy czwartek g. 15:30 (10 osób).
• 29 listopada 2013 r. – udział Koła Wolontariatu w Konferencji „Dobry uczeń, wolontariusz, obywatel – jak zrealizować ten cel?”. Konferencja zorganizowana przez Fundację „Świat na Tak” w Katolickim Centrum Kultury „Dobre Miejsce” przy ulicy Dewajtis 3 w Warszawskim Lasku Bielańskim.
• 30 listopada 2013 r. – spotkanie organizacyjno-formacyjne Koła Wolontariatu w BP w Ursusie. Zreferowanie najistotniejszych spraw prezentowanych na konferencji „Dobry uczeń, wolontariusz, obywatel – jak zrealizować ten cel?” Spotkanie prowadziła opiekun Koła Wolontariatu BP w Ursusie Wiesława Kurc (5 osób).

Grudzień 2013

• grudzień 2013 r. – „Świąteczne klimaty przy choince” – wolontariusze promują czytelnictwo w międzynarodowym projekcie „Get Into Reading” w każdy czwartek w BP w Ursusie.
• 15 grudnia 2013 r. – udział wolontariuszy w „Wigilii Polskiej” organizowanej przez Fundację „Świat na Tak” przed budynkiem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przy Krakowskim
Przedmieściu 64 w Warszawie. Udział wzięło 9 osób. Wolontariuszki roznosiły posiłki bezdomnym warszawiakom. Podarowano na ten cel 2 ciasta i 51 kartek świątecznych do wysłania życzeń chorym i starszym z hospicjum i niepełnosprawnym z Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Warszawie (tzw. Zol-e) (9 osób).
• 19 grudnia 2013 r. - spotkanie organizacyjno-formacyjne Koła Wolontariatu w BP w Ursusie poświęcone świętom Bożego Narodzenia: uroczyste składanie życzeń, wspólne dzielenie się opłatkiem przy świątecznej choince (9 osób).

Styczeń 2014

• 12 stycznia 2014 r. – finał XXII WOŚP w Bibliotece Publicznej w Ursusie. Biblioteka przy Plutonu Torpedy 47 otwarta w godz. 11:00 – 15:00 dla wolontariuszy WOŚP (4 osoby). • 30 stycznia 2014 r. – spotkanie organizacyjno-formacyjne – wybór i przygotowanie wolontariuszy do Samorządowego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych. Spotkanie prowadziła opiekun Koła Wolontariatu BP w Ursusie Wiesława Kurc (6 osób).
• styczeń 2014 r. - promocja czytelnictwa na „Get Into Reading” pt. “Zło, które nas dosięga” (13 osób).
• 28 stycznia 2014 r. – obowiązkowe spotkanie organizacyjno-szkoleniowe dla wolontariuszy i opiekunów dotyczące organizacji, przebiegu i opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi w trakcie trwania Balu Integracyjnego (6 osób).
• Zbiórka słodyczy w BP Ursus dla niepełnosprawnych na Bal Integracyjny 2014 – zebrano siatkę słodyczy od czytelników i pracowników biblioteki.

Luty 2014

• 1 luty 2014 r. godz. 14:00 – udział wolontariuszy w XVI Balu Integracyjnym 2014 w Usynowskim Centrum Kultury i Rekreacji „Arena Ursynów”. Organizatorem Balu jest Fundacja „Świat na Tak”. W trakcie trwania balu wolontariuszki (Rita Nowacka, Patrycja Pabijanek, Wiktoria Kunicka, Ania Laufer, Iza Ogłoza opiekunowie Wiesława Kurc i Małgorzata Nowacka (mama wolontariuszki) opiekowały się trzema osobami niepełnosprawnymi (7 osób).
• 11 luty 2014 r. – uroczyste spotkanie w Sejmie RP w Warszawie, wolontariusze i opiekun Wiesława Kurc odebrali podziękowania za pracę na rzecz niepełnosprawnej młodzieży na „Balu Integracyjnym 2014” (4 osoby).
• 12 luty 2014 r. - zgłoszenie wolontariuszy Wiktorii Kunickiej i Patrycji Pabijanek do Samorządowego Konkursu Ośmiu Wspaniałych.
• luty 2014 r. - promocja czytelnictwa na „Get Into Reading” (14 osób).
• luty 2014 r. – udział wolontariuszki (Wiktoria Matyka) w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Słoneczna Zakładka „Święto Wiosny” organizowanym przez BP w Ursusie.
• luty 2014 r. - pomoc w zajęciach edukacyjnych podczas trwania Akcji „Zima w Bibliotece 2013” (Weronika Wardzyńska, Iza Ogłoza).

Marzec 2014

• 1 marca 2014 r. - udział wolontariuszy w „Międzykulturowym spotkaniu polskiej Marzanny i bułgarskiej Baby Marty” w Bułgarskim Instytucie Kultury w Alejach Ujazdowskich w Warszawie (14 osób).
• 3 marca 2014 r. – udział wolontariuszy w II etapie Stołecznych Eliminacji do Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” w Młodzieżowym Domu Kultury im. M. Gwizdak przy ulicy Andersena 4 w Warszawie. W kategorii wiekowej 14-21 lat BP w Ursusie reprezentowały Ptrycja Pabijanek i Wiktoria Kunicka (2 osoby).
• 12 marca 2014 r. – udział wolontariuszy w Konkursie „Ośmiu Wspaniałych” w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Wiktoria Kunicka i Patrycja Pabijanek przeszły do II etap konkursu (2 osoby).
• marzec 2014 r. – udział w międzynarodowym projekcie „Get Into Reading” promującym czytelnictwo: „Różne historie życia nastoletnich bohaterów książek” w marcowym „Get Into Reading” w BP Ursus (13 osób).
• 21 marca 2014 r. w BP w Ursusie odbył się „Dzień na Tak” organizowany przez wolontariuszy. Celem tego spotkania było promowanie pozytywnego podejścia do ludzi i świata oraz to aby wolontariusze dowiedzieli się nawzajem o swoich pasjach oraz zainteresowaniach. W tym celu zorganizowano integracyjne zabawy z balonami, tańce i śpiew (16 osób).

Kwiecień 2014

• kwiecień 2014 r. – udział w międzynarodowym projekcie „Get Into Reading” promującym czytelnictwo (9 osób).
• 12 kwietnia 2014 r.- wolontariusze wzięli udział w „Biegu na Tak”, na którym opiekowano się trzema osobami niepełnosprawnymi na wózkach inwalidzkich. START:Krakowskie Przedmieście, META:Stadion Narodowy (7 wolontariuszy + opiekun).

Maj 2014

• maj 2014 r. – udział w międzynarodowym projekcie „Get Into Reading” promującym czytelnictwo (3 osoby).
• 19 maj 2012 r. – Gala Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych” w Sali Kongresowej PKiN (1 osoba).
• udział wolontariuszy w przygotowaniach wystawy Międzynarodowego Konkursu „Słoneczna Zakładka 2014” (3 osoby).
• 24-25 maj 2014 r. – udział wolontariuszy w majowych „Targach Książki” przy obsłudze stoiska BP Ursus na Stadionie Narodowym (ok. 20 osób).

Czerwiec 2014

• 12 czerwca 2014 r. – udział wolontariuszy w uroczystym rankingu „Czytelnicy 2013” organizowanym w Czytelni Naukowej Nr XIX Biblioteki Publicznej w Ursusie. 33 wolontariuszy zostało nagrodzonych za pracę w wolontariacie bibliotecznym. Specjalne wyróżnienia statuetki otrzymała Rita Nowacka i Patrycja Pabijanek za pełnienie funkcji gospodarzy Koła Wolontariatu oraz Wiktoria Kunicka i Jakub Buraczewski za wyjątkowe zaangażowanie w działalność Koła. Wyróżnione zostały: Weronika Wardzyńska, Iza Ogłoza, Ania Laufer, Wiktoria Niedźwiedź, Aleksandra Bieńkowska, Katarzyna Dunin, Przemek Pawlak, Patrycja Szczepanek, Izabella Broczek. Wolontariusze znaleźli się również na liście do nagród wśród najaktywniejszych czytelników: W kategorii wieku 7-12 lat – Iza Ogłoza - 1 miejsce, Rita Nowacka – 4 miejsce. W kategorii Rodzinna Biblioteka zostali wyróżnione: Gabriela Matus z rodzicami, Weronika Wardzyńska z rodzicami i bratem, Rita Nowacka z mamą i babcią. Grand Prix – specjalną nagrodę Burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesława Krzemienia – otrzymała Małgorzata Nowacka z córką Ritą, za aktywne czytanie i promowanie książek oraz wieloletnią, wielostronną i wyjątkowo owocną współpracę edukacyjno-kulturalną z Biblioteką Publiczną w Ursusie. Zostały też wyróżnione wolontariuszki jako uczestniczki międzykulturowych spotkań Baby Marty z Marzanną w 2013 roku w Bułgarskim Instytucie Kultury w Warszawie: Gabriela Matus, Weronika Wardzyńska i Klaudia Kapusta.

Lipiec 2014

• lipiec 2014 r. - pomoc w organizacji zajęć edukacyjnych i opieka nad młodszymi dziećmi w ramach Akcji „Lato w Bibliotece 2014” (Weronika Wardzyńska, Iza Ogłoza, Ada Jakubowska).

Opiekun Koła Wolontariatu w BP w Ursusie: Wiesława Kurc