Zadania realizowane przez Koło Wolontariatu w roku edukacyjno-kulturalnym 2014-2015:

 1. Udział Koła Wolontariatu BP Ursus w organizacji rankingu „Czytelnicy 2014” oraz międzykulturowego programu edukacyjnego „Spotkania Baby Marty i Marzanny”.
 2. Dostarczanie książek i DVD do domów osób starszych i niepełnosprawnych w ramach stałej akcji „Książka na telefon” prowadzonej przez placówki BP Ursus.
 3. Pełnienie dyżurów w informatoriach placówek Biblioteki.
 4. Pomoc przy organizacji zajęć i opieka nad najmłodszymi uczestnikami zajęć w ramach akcji „Zima/Lato w Bibliotece”.
 5. Pomoc przy porządkowaniu książek i płyt na półkach, pomoc w segregowaniu zbiorów.
 6. Pomoc przy organizacji wystaw książkowych.
 7. Roznoszenie ulotek informacyjnych o wydarzeniach organizowanych przez BP Ursus.
 8. Opracowywanie formalne księgozbioru placówek Biblioteki.
 9. Udział Koła Wolontariatu BP Ursus w wydarzeniach organizowanych przez Fundację „Świat na Tak”.
 10. Udział Klubu Ośmiu przy Kole Wolontariatu BP Ursus w konkursie „Ośmiu Wspaniałych” Fundacji „Świat na Tak”.
 11. Udział wolontariuszy w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez Fundację „Świat na Tak” i przez opiekuna Koła Wolontariatu w BP Ursus.

Zadania realizowane przez Koło Wolontariatu w harmonogramie comiesięcznym:

Wrzesień 2014

 1. 2 września 2014 r. odbyło się spotkanie opiekunów wolontariatu w Fundacji „Świat na Tak” – omówienie spraw organizacyjnych związanych z organizowaniem Konferencji „ Jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce”.
 2. 26 września 2014 r. - Inauguracja roku 2014/2015 Koła Wolontariatu w Bibliotece Publicznej w Ursusie, spotkanie organizacyjne i integracyjne wolontariuszy. Omówiono dotychczasowe formy działalności i osiągnięcia oraz przedstawiono plan na następny rok. Obecna była młodzież działająca we wszystkich placówkach biblioteki.
 3. 30 września 2014 r. wolontariusze wzięli udział w uroczystym otwarciu Biblioteki Gołąbki.

Październik 2014

 1. 7 października 2014 r. – na spotkaniu Stołecznej Kapituły 2014/2015 Młodzieżowe Koło Wolontariatu dostało specjalne wyróżnienie przez Panią Joannę Fabisiak Prezes Fundacji „Świat na Tak”.
 2. październik 2014 r. udział wolontariuszy w promocji czytelnictwa w międzynarodowym projekcie „Get Into Reading” .
 3. 24 października 2014 r. udział wolontariuszy w spotkaniu ze znaną reżyserką i pisarką Olga Lipińską , promocja książek autorki na spotkaniu w Czytelni Naukowej BP Ursus
 4. 30 października 2014 r. – udział wolontariuszy BP w Ursusie w spotkaniu organizacyjno-formacyjnym Koła Wolontariatu w bibliotece.

Listopad 2014

 1. 28 listopada 2014 r. – spotkanie organizacyjno-formacyjne Koła Wolontariatu w BP w Ursusie. Spotkanie poprowadziła Wiesława Kurc, opiekun Koła.

Grudzień 2014

 1. 5-7 grudnia 2014 r. – udział Koła Wolontariatu w Konferencji „Jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce…” Konferencja zorganizowana przez Fundację „Świat na Tak” w Katolickim Centrum Kultury „Dobre Miejsce” przy ulicy Dewajtis 3 w Warszawskim Lasku Bielańskim.

Luty 2015

 1. 6 lutego 2015 r. – spotkanie Koła Wolontariatu w Bibliotece Głównej BP Ursus
 2. 12 lutego 2015 r. - zgłoszenie wolontariuszy Gabrieli Matus jako „ósemki” oraz Zuzanny Radkowskiej i Michała Piątkowskiego jako „ósemeczki” do Samorządowego Konkursu Ośmiu Wspaniałych.
 3. 14 lutego 2015 r. godz. – udział wolontariuszy w XVII Balu Integracyjnym 2015 w Ursynowskim Centrum Kultury i Rekreacji „Arena Ursynów”. Organizatorem Balu jest Fundacja „Świat na Tak”. W trakcie trwania balu 10 wolontariuszy i opiekunowie Wiesława Kurc i Irena Jakubiak opiekowały się 12 osobami niepełnosprawnymi.
 4. luty 2015 r. – wolontariusze brali udział w przygotowywaniu projektu do przedstawienia Jasełka

Marzec 2015

 1. 10 marca 2015 r. – spotkanie wolontariuszy w Sejmie RP w Warszawie przy odbiorze podziękowań od Pani Joanny Fabisiak Prezes Fundacji „Świat na Tak” za udział wolontariuszy BP Ursus w Integracyjnym Balu z niepełnosprawnymi.
 2. 12 marca 2015 r. – udział wolontariuszy w Konkursie „Ośmiu Wspaniałych” w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Gabriela Matus jako „ósemka” oraz Zuzanna Radkowska i Michał Piątkowski jako „ósemeczki” przeszli do II etap konkursu.
 3. 20 marca 2015 r. w BP w Ursusie odbył się „Dzień na Tak” organizowany przez wolontariuszy. Celem tego spotkania było promowanie pozytywnego podejścia do ludzi i świata oraz to aby wolontariusze dowiedzieli się nawzajem o swoich pasjach oraz zainteresowaniach. W tym celu zorganizowano integracyjne zabawy z balonami, tańce i śpiew oraz wielkanocną zbiórkę słodyczy dla potrzebujących z Fundacji „Świat na Tak”.

Kwiecień 2015

 1. 8-9 kwietnia 2015 r. – udział wolontariuszy (Gabriela Matus, Zuzanna Radkowska, Michał Piątkowski) w II etapie Stołecznych Eliminacji do Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” w Młodzieżowym Domu Kultury im. M. Gwizdak przy ulicy Andersena 4 w Warszawie.
 2. 21 kwietnia 2015 r. – Udział wolontariuszy w uroczystości „Czytelnicy 2014”- za prace w Kole Wolontariatu BP Ursus zostało nagrodzonych 30 wolontariuszy, w tym specjalnie wyróżniono 10 wolontariuszy, którzy dostali statuetki. Wolontariusze również byli wyróżniani jako najlepsi czytelnicy, np. Iza Ogłoza i Rita Nowacka. Wolontariusz Szymon Siwik został wyróżniony wraz z rodziną również za czytelnictwo w BP Ursus. Zostały też wyróżnione wolontariuszki jako uczestniczki międzykulturowych spotkań Baby Marty z Marzanną w 2014 roku w Bułgarskim Instytucie Kultury w Warszawie.

Maj 2015

 1. 3 maja 2015 r. – uroczyste złożenie kwiatów przez wolontariuszy przy Obelisku w Ursusie w 224. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 2. 12 maja 2015 r. – wolontariusze wzięli udział w szkoleniu na temat: kreatywność – samodzielne myślenie, poczucie własnej wartości, wytrwałość i odwaga cywilna. Szkolenie zorganizowała Fundacja „Świat na Tak” w LO im. J. Dąbrowskiego przy ul. Świętokrzyskiej 1 w Warszawie.
 3. 18 maja 2015 r. – Gala Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych” w Teatrze Wielkim – nasza wolontariuszka Gabriela Matus została wyróżniona w kategorii „ósemka” i reprezentowała Ursus. W uroczystości wzięli liczny udział wolontariusze BP Ursus 10 osób i rodzice laureatki Gabrieli Matus.

Czerwiec 2015

 1. 10 czerwca 2015 r. – udział wolontariuszy w spotkaniu autorskim z Lusią Ogińską polską poetką, publicystką, autorką książek dla dzieci, malarką i ilustratorką. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Gołąbki przy ulicy Czerwona Droga 6 w Ursusie. Wolontariuszka Julia recytowała wiersz autorki.

Lipiec 2015

 1. lipiec 2015 r. - pomoc w organizacji zajęć edukacyjnych i opieka nad młodszymi dziećmi w ramach Akcji „Lato w Bibliotece 2015”.
 2. 3-7 lipca 2015 r. – pomoc przy Skontrum w Bibliotece przy ulicy Plutonu Torpedy 47

Opiekun Koła Wolontariatu: Wiesława Kurc