Zadania realizowane przez Koło Wolontariatu w roku edukacyjno-kulturalnym 2016-2017:

 1. Udział Koła Wolontariatu BP Ursus w organizacji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Słoneczna Zakładka 2016” i rankingu „Czytelnicy 2016” oraz międzykulturowego programu edukacyjnego „Spotkania Baby Marty i Marzanny”.
 2. Dostarczanie książek i DVD do domów osób starszych i niepełnosprawnych w ramach stałej akcji „Książka na telefon”, prowadzonej przez placówki BP Ursus.
 3. Pomoc wolontariuszy w opiece nad małymi dziećmi podczas zajęć plastycznych i rytmiki.
 4. Pełnienie dyżurów w Informatoriach wszystkich placówek.
 5. Pomoc wolontariuszy w promocji czytelnictwa w bibliotece.
 6. Pomoc przy porządkowaniu książek i płyt na półkach, pomoc w segregowaniu zbiorów.
 7. Roznoszenie ulotek informacyjnych o wydarzeniach organizowanych przez BP Ursus.

Zadania realizowane przez Koło Wolontariatu w harmonogramie comiesięcznym

Wrzesień 2016

 1. Nabór wolontariuszy do Koła Wolontariatu BP Ursus.
 2. Spotkanie organizacyjne i integracyjne wolontariuszy – sprawozdanie z działalności Koła Wolontariatu z roku 2015/2016 i przedstawienie planu pracy na rok 2016/2017 (piątek 30 września).
 3. Pomoc wolontariuszy w promocji czytelnictwa w bibliotece: na dyżurach wolontariusze pomagają i doradzają czytelnikom w wyborze książek.
 4. Stołeczna Kapituła Klubów Ośmiu.
 5. Zgłoszenie Koła Wolontariatu przy Bibliotece Publicznej w Ursusie do Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Październik 2016

 1. Przygotowanie planu działań na podstawie wytycznych ze spotkania formacyjnego „Fundacji Świat na Tak”.
 2. Informowanie rówieśników o naborze nowych członków do klubu.
 3. Zapisywanie nowych członków.
 4. Pomoc wolontariuszy w promocji czytelnictwa w bibliotece: na dyżurach wolontariusze pomagają i doradzają czytelnikom w wyborze książek.

Listopad 2016

 1. Udział wolontariuszy w obchodach uroczystości państwowych.
 2. Spotkanie „Poznajemy osobę niewidomą” zorganizowane w BP Ursus (piątek 18 listopada)
 3. Światowy Dzień Pluszowego Misia we współpracy z Fundacją „Mam marzenie” – wolontariusze organizują w BP Ursus zbiórkę książek dla dzieci chorych na raka.
 4. Pomoc wolontariuszy w promocji czytelnictwa w bibliotece: na dyżurach wolontariusze pomagają i doradzają czytelnikom w wyborze książek.

Grudzień 2016

 1. Udział w Wigilii Polskiej organizowanej przez Fundację „Świat na Tak”.
 2. Udział wolontariuszy w Konferencji organizowanej przez Fundację „Świat na Tak” w Warszawie.
 3. Mikołajki – wolontariusze czytają wierszyki o św. Mikołaju w Klubach Małego Czytelnika.
 4. Pomoc wolontariuszy w promocji czytelnictwa w bibliotece: na dyżurach wolontariusze pomagają i doradzają czytelnikom w wyborze książek.

Styczeń 2017

 1. Pomoc przy przygotowaniu, organizacji i przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych podczas trwania akcji „Zima w Bibliotece 2016” we wszystkich placówkach Biblioteki.
 2. Udział w szkoleniu dotyczącym organizacji, przebiegu i opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi na Balu Integracyjnym.
 3. Pomoc wolontariuszy w promocji czytelnictwa w bibliotece: na dyżurach wolontariusze pomagają i doradzają czytelnikom w wyborze książek.

Luty 2017

 1. Zgłoszenie Klubu i przygotowanie wolontariuszy do Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.
 2. Uczestnictwo w Balu Integracyjnym dla Niepełnosprawnych (14 luty).
 3. Spotkanie formacyjne wolontariuszy w Bibliotece Publicznej w Ursusie i Fundacji „Świat na Tak”.
 4. Udział w przygotowaniu międzykulturowego programu edukacyjnego „Spotkania Baby Marty i Marzanny”.
 5. Wyjazd na spotkanie Baby Marty i Marzanny do Bułgarskiego Instytutu Kultury.
 6. Pomoc wolontariuszy w promocji czytelnictwa w bibliotece: na dyżurach wolontariusze pomagają i doradzają czytelnikom w wyborze książek.

Marzec 2017

 1. Wyjazd na spotkanie Baby Marty i Marzanny do Bułgarskiego Instytutu Kultury
 2. Organizacja Akcji „Dzień na Tak” (21 marca) – przygotowanie plakatu informacyjnego, poinformowanie wszystkich wolontariuszy, ustalenie harmonogramu prac.
 3. Wiosna w Klubie małego Czytelnika – wolontariuszka przebrana za Wiosnę czyta maluchom wierszyki.
 4. Pomoc wolontariuszy w promocji czytelnictwa w bibliotece: na dyżurach wolontariusze pomagają i doradzają czytelnikom w wyborze książek.

Kwiecień 2017

 1. Pomoc przy organizacji i udział w uroczystości „Czytelnicy 2016”
 2. Udział w eliminacjach stołecznych konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.
 3. Udział w „Biegu na Tak”.
 4. Pomoc wolontariuszy w promocji czytelnictwa w bibliotece: na dyżurach wolontariusze pomagają i doradzają czytelnikom w wyborze książek.

Maj 2017

 1. Udział w Gali Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” w Warszawie.
 2. Spotkanie wolontariuszy w Bibliotece Publicznej w Ursusie na szkoleniu organizowanym przez reprezentanta Fundacji „Świat na Tak” na temat wolontariatu.
 3. Pomoc wolontariuszy w promocji czytelnictwa w bibliotece: na dyżurach wolontariusze pomagają i doradzają czytelnikom w wyborze książek.

Lipiec 2017

 1. Pomoc w prowadzeniu zajęć w ramach akcji „Lato w Bibliotece 2016” w placówkach BP Ursus.

Opiekun Koła Wolontariatu: Wiesława Kurc