Zadania realizowane przez Koło Wolontariatu w roku edukacyjno-kulturalnym 2017-2018:

 1. Udział Koła Wolontariatu BP Ursus w organizacji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Słoneczna Zakładka 2018” i rankingu „Czytelnicy 2017”.
 2. Dostarczanie książek i DVD do domów osób starszych i niepełnosprawnych w ramach stałej akcji „Książka na telefon”, prowadzonej przez placówki BP Ursus.
 3. Pomoc wolontariuszy w opiece nad małymi dziećmi podczas zajęć plastycznych i rytmiki (Biblioteka Gołąbki).
 4. Pomoc wolontariuszy w promocji czytelnictwa w bibliotece.
 5. Pomoc przy porządkowaniu książek i płyt na półkach, pomoc w segregowaniu zbiorów.
 6. Roznoszenie ulotek informacyjnych o wydarzeniach organizowanych przez BP Ursus.

Zadania realizowane przez Koło Wolontariatu w harmonogramie comiesięcznym

Wrzesień 2017

 1. Nabór wolontariuszy do Koła Wolontariatu BP Ursus.
 2. Spotkanie organizacyjne i integracyjne wolontariuszy – sprawozdanie z działalności Koła Wolontariatu z roku 2016/2017 i przedstawienie planu pracy na rok 2017/2018 (piątek 29 września).
 3. Pomoc wolontariuszy w promocji czytelnictwa w bibliotece: na dyżurach wolontariusze pomagają i doradzają czytelnikom w wyborze książek.
 4. Stołeczna Kapituła Klubów Ośmiu.

Październik 2017

 1. Przygotowanie planu działań na podstawie wytycznych ze spotkania formacyjnego „Fundacji Świat na Tak”.
 2. Informowanie rówieśników o naborze nowych członków do klubu.
 3. Zapisywanie nowych członków.
 4. Pomoc wolontariuszy w promocji czytelnictwa w bibliotece: na dyżurach wolontariusze pomagają i doradzają czytelnikom w wyborze książek.

Listopad 2017

 1. Udział wolontariuszy w obchodach uroczystości państwowych.
 2. Spotkanie „Poznajemy osobę niewidomą” zorganizowane w BP Ursus (piątek 18 listopada).
 3. Projekt „Mikołajki 2017” we współpracy z Fundacją „Mam marzenie” – wolontariusze organizują w BP Ursus zbiórkę książek dla pacjentów z warszawskich szpitali. Do zbiórki książek przyłączają się chętnie również czytelnicy.
 4. Pomoc wolontariuszy w promocji czytelnictwa w bibliotece: na dyżurach wolontariusze pomagają i doradzają czytelnikom w wyborze książek.

Grudzień 2017

 1. Udział w Wigilii Polskiej organizowanej przez Fundację „Świat na Tak”.
 2. Udział wolontariuszy w Konferencji organizowanej przez Fundację „Świat na Tak” w Warszawie.
 3. Mikołajki – wolontariusze czytają wierszyki o św. Mikołaju w Klubach Małego Czytelnika.
 4. Pomoc wolontariuszy w promocji czytelnictwa w bibliotece: na dyżurach wolontariusze pomagają i doradzają czytelnikom w wyborze książek.

Styczeń 2018

 1. Pomoc przy przygotowaniu, organizacji i przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych podczas trwania akcji „Zima w Bibliotece 2016” we wszystkich placówkach Biblioteki.
 2. Udział w szkoleniu dotyczącym organizacji, przebiegu i opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi na Balu Integracyjnym.
 3. Pomoc wolontariuszy w promocji czytelnictwa w bibliotece: na dyżurach wolontariusze pomagają i doradzają czytelnikom w wyborze książek.

Luty 2018

 1. Zgłoszenie i przygotowanie wolontariuszy do Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.
 2. Uczestnictwo w Balu Integracyjnym dla Niepełnosprawnych (14 luty).
 3. Spotkanie formacyjne wolontariuszy w Bibliotece Publicznej w Ursusie i Fundacji „Świat na Tak”.
 4. Pomoc wolontariuszy w promocji czytelnictwa w bibliotece: na dyżurach wolontariusze pomagają i doradzają czytelnikom w wyborze książek.

Marzec 2018

 1. Organizacja Akcji „Dzień na Tak” (21 marca) – przygotowanie plakatu informacyjnego, poinformowanie wszystkich wolontariuszy, ustalenie harmonogramu prac.
 2. Wiosna w Klubie małego Czytelnika – wolontariuszka przebrana za Wiosnę czyta maluchom wierszyki, uczestniczy we wspólnej zabawie i pozuje do pamiątkowych zdjęć.
 3. Pomoc wolontariuszy w promocji czytelnictwa w bibliotece: na dyżurach wolontariusze pomagają i doradzają czytelnikom w wyborze książek.

Kwiecień 2018

 1. Pomoc przy organizacji i udział w uroczystości „Czytelnicy 2016”
 2. Udział w eliminacjach stołecznych konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.
 3. Udział w „Biegu na Tak”.
 4. Pomoc wolontariuszy w promocji czytelnictwa w bibliotece: na dyżurach wolontariusze pomagają i doradzają czytelnikom w wyborze książek.

Maj 2018

 1. Udział w Gali Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” w Warszawie.
 2. Spotkanie wolontariuszy w Bibliotece Publicznej w Ursusie na szkoleniu organizowanym przez reprezentanta Fundacji „Świat na Tak” na temat wolontariatu.
 3. Pomoc wolontariuszy w promocji czytelnictwa w bibliotece: na dyżurach wolontariusze pomagają i doradzają czytelnikom w wyborze książek.

Opiekun Koła Wolontariatu: Wiesława Kurc