• Działalność

  Zajęcia edukacyjne
  W Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży Nr 64 organizowane są następujące zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży:
  Zajęcia dla dzieci od 2 do 5 lat (plastyka, śpiew, bajowanie )
  Warsztaty dla dzieci i młodzieży od 7 do 12 lat (prace w różnymi technikami jak kolaż, mobile, kalkografia).
  Wypożyczalnia
  Galeria Multimediów - Bogaty wybór programów edukacyjnych płytach CD oraz DVD.
  Filmy wideo – z adaptacjami lektur szkolnych i filmami dla dzieci; filmy edukacyjne „Bliżej Europy”, „Krajobrazy Polski”.
  Literatura piękna oraz popularno-naukowa - bogaty wybór literatury dziecięco-młodzieżowej, książki popularno-naukowe, słowniki językowe i przekładowe, wydawnictwa albumowe, encyklopedie ogólne i specjalistyczne, czasopisma młodzieżowe, programy nauczania, czasopisma metodyczne dla nauczycieli, wydawnictwa dydaktyczne, informatory o szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach.
  Prawo do bezpłatnego korzystania z placówek bibliotecznych mają wszyscy zainteresowani.