Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteki Publicznej im. W. J. Grabskiego
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

ul. Plutonu Torpedy 47, 02-495 Warszawa
tel./faks +48 22 882 43 00
NIP:  522-24-07-294
www.bpursus.waw.pl
sekretariat@bpursus.waw.pl
Dyrektor:  Agnieszka Proszowska (p.o. Dyrektora), a.proszowska@bpursus.waw.pl
Zastępca Dyrektora:  Lidia Romanowska, l.romanowska@bpursus.waw.pl

Dyrektor (w razie jego nieobecności Zastępca Dyrektora) przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w środy, godz. 15:00 – 17:00

Misja BP Ursus

Status prawny BP Ursus

Przedmiot działalności BP Ursus

Statut BP Ursus

Kodeks etyki bibliotekarza

Regulamin organizacyjny BP Ursus

Struktura organizacyjna BP Ursus

Regulamin ZFŚS w BP Ursus

Zamówienia publiczne

Umowy cywilno-prawne

Uchwały i Zarządzenia

Sprawozdania z działalności

Kontrola zarządcza BP Ursus

Struktura własnościowa BP Ursus

Prowadzone w BP Ursus rejestry, ewidencje i archiwa oraz zasady udostępniania danych

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw w BP Ursus

Informacje dla kandydatów do pracy, studentów, wolontariuszy