Barbara Haponiuk, kierownik Biblioteki Skorosze, wita wszystkich gości na warsztatach twórczych-praca ze słowem

Zgromadzona publiczność

Wprowadzenie do tematu spotkania

Trudne zadania

Cisza i skupienie

Zasłuchana publiczność

Czynny udział w spotkaniu

Trudne zadania

Prezent dla klasy od pana Marka Samselskiego

Pamiątkowe zdjęcie