Początek spotkania. Od lewej: G. Kobylińska, J. Popiołek, I. Marczak, P. Jankowski, M. Kołodziejczyk

Piotr Jankowski

Małgorzata Kołodziejczyk rozpoczyna spotkanie

Małgorzata Kołodziejczyk prezentuje informator Biblioteki Publicznej

Prezentacja osiągnięć biblioteki

Bibliotekarze i pedagogdzy szkół Ursusa i zaprzyjaźnionych dzielnic