1

Żołnierze z różnych epok

Europejskie Dni Dziedzictwa Festyn

Wybór prawidłowej odpowiedzi był bardzo trudny

Brama do bibliotecznego zamku

Zwycięzcy konkursu na najpiękniejszy zamek

Wszyscy kolorowali cegiełki zamku BIBLIOTEKA

Rycerz Biblioteki

Festyn Europejskie Dni Dziedzictwa widok z góry

Królewna zadaje pytanie, trzeba wybrać prawidłową odpowiedź

Pokaz tańców przez wolontariuszy

Festyn wzbudził ogromne zainteresowanie

Budujemy wspólnie wieżę

1