Wiesław Krzemień - Burmistrz Dzielnicy Ursus, wręcza dyplom laureatce I miejsca - Paulinie Kryczce

Pierwszy rząd - E.Nowicka - Dyrektor Gimnazjum Nr 133, P.Jankowski - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Ursusie, W.Kopcińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty w Radzie Dzielnicy Ursus, W.Krzemień - Burmistrz Dzielnicy Ursus

Drugi rząd: pierwsza od lewej - M. Kołodziejczyk - Z-ca Dyrektora Biblioteki Publicznej w Ursusie, druga od prawej: prof. dr hab. M. Grzegorzewska - Instytut Filologii Polskiej UW, pierwszy od prawej - Roman Staniewski - jeden z ostatnich członków Plutonu Torpedy

Piotr Jankowski, dyrektor Biblioteki Publicznej w Ursusie

Agnieszka Szymaniak (pierwsza z lewej) z grupą wyróżnionych uczniów

Laureaci Dzielnicowej Olimpiady Języka Angielskiego

Od lewej: Paulina Kryczka (zdobywczyni I miejsca), Dominika Orzechowska (II miejsce), Weronika Rębkowska (III miejsce), Adam Aniołkowski (uzyskał najlepszy wynik wśród uczniów Gimnazjum Nr 130)

Profesor dr hab. Małgorzata Grzegorzewska

Alicja Zaworska i Muzyczna Torpeda - zespół Biblioteki Publicznej w Ursusie