Wręczenie dyplomów przez z-ce burmistrza dz. Ursus Jaceka Duchnowskiego. (fot. Ireneusz Barski)

Wręczenie dyplomów laureatom konkursu przez Radną dz. Ursus Anne Lewandowską. (fot. Ireneusz Barski)

Wręczanie dyplomów laureatom konkursu przez dyrektora Biblioteki Plublicznej w Ursusie Piotra Jankowskiego. (fot. Ireneusz Barski)

Wręczanie dyplomów laureatom konkursu przez dyrektora Biblioteki Plublicznej w Ursusie Piotra Jankowskiego. (fot. Ireneusz Barski)

Uroczystość rozdania nagród konkursu "Moja Wiedzia o II Wojnie Światowej" (w pierwszym rzędzie od prawej): Bogusław Łopuszyński Dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Jacek Duchnowski Z-ca Burmistrza Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Anna Lewandowska Radna Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Elżbieta Zdanowska-Cozac Kierownik Domu Kultury „Kolorowa”, Piotr Jankowski Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. (fot. Ireneusz Barski)

Zdjęcie pamiątkowe laureatów konkursu. (fot. Ireneusz Barski)

Zdjecie pamiątkowe laureatów konkursu. (fot. Ireneusz Barski)