Janusz Łukaszewicz - animator DK Kolorowa i inicjator konkursu - rozpoczyna uroczystość

Piotr Jankowski - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Ursusie przedstawia założenia programowe konkursu i przebieg prac jury

Krzystof Niwiński - członek Komisji Konkursowej omawia merytoryczne aspekty wyboru pytań przez Jury

Elżbieta Zdanowska-Cozac, Kierownik DK Kolorowa i Anna Lewandowska, Radna Dzielnicy Ursus wręczają nagrody laureatom konkursu

Piotr Jankowski - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Ursusie wręcza dyplom i nagrodę lauretce konkursu

Wiesław Krzemień - Burmistrz Dzielnicy Ursus wręcza dyplom i nagrodę laureatce konkursu

Aleksandra Magierecka - Naczelnik Wydziału Kultury Dzielnicy Ursus wręcza nagrodę i dyplom lauretowi konkursu

Bogdan Łopuszyński - Dyrektor OK Arsus wręcza dyplom laureatowi konkursu

Zofia Mioduszewska - przedstawicielka Muzeum Histoprii Żydów Polskich wręcza laureatom konkursu bilety wstępu do MHŻP

Wiesław Krzemień - Burmistrz Dzielnicy Ursus dzieli się refleksjami na temat znaczenia utrwalania wiedzy o historii w społeczeństwie

Zofia Mioduszewska - przedstawicielka Muzeum Historii Żydów Polskich przedstawia cele i zadania Muzeum