Wolontariusze BP Ursus z Joanną Fabisiak, Prezes Fundacji "Świat na Tak", przy odbiorze Certyfikatu Biblioteki Przyjaznej Wolontariatowi

Dyplom dla Klubu Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu BP Ursus oraz Certyfikat Biblioteki Przyjaznej Wolontariatowi

Wolontariuszka Gabriela Matus (pierwsza z prawej), laureatka Konkursu "Ośmiu Wspaniałych", podczas gali w Teatrze Wielkim w 2015 r. Pierwszy od lewej: Wiesław Krzemień, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Wolontariusze Biblioteki Publicznej w Ursusie podczas uroczystości "Czytelnicy 2013" z władzami Dzielnicy Ursus i opiekunem Koła Wolontariatu BP Ursus

Pani Małgorzata Nowacka z wolontariuszką Ritą Nowacką w trakcie uroczystości "Czytelnicy 2013" odbierają nagrodę Grand Prix za specjalne zasługi na rzecz BP Ursus

Wyróżnieni wolontariusze podczas uroczystości "Czytelnicy 2013" z władzami Dzielnicy Ursus

"Wigilia Polska" w 2013 roku

Powrót do domu z "Wigilii Polskiej" 2013 świąteczną karocą

Wolontariusze BP Ursus z opiekunem Wiesławą Kurc na gali konkursu "Ośmiu Wspaniałych" w 2013 r.

Wolontariusze ma konkursie "Ośmiu Wspaniałych" - II etap eliminacji