Gość honorowy ppor. Roman Staniewski - żołnierz Batalionu "Miotła"

Wiesław Krzemień - Burmistrz Dzielnicy Ursus

Małgorzata Kołodziejczyk - Zastępca Dyrektora Biblioteki Publicznej w Ursusie

Roman Staniewski - ostatni żyjący żołnierz Plutonu "Torpedy" oraz Wiesław Krzemień - Burmistrz Dzielnicy Ursus wręczają nagrody laureatom konkursu

Bogdan Łopuszyński - Dyrektor OK Arsus wręcza dyplom i nagrodę laureatce konkursu

Elżbieta Zdanowska-Cozac, Kierownik DK Kolorowa wręcza nagrodę laureatce konkursu

Laureaci konkursu w kategorii szkół gimnazjalnych wraz z Wiesławem Krzemieniem - Burmistrzem Dzielnicy Ursus oraz Romanem Staniewskim - żołnierzem Batalionu "Miotła" i Plutonu "Torpedy"

Laureaci konkursu w kategorii "Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli" wraz z Wiesławem Krzemieniem - Burmistrzem Dzielnicy Ursus oraz Romanem Staniewskim - żołnierzem Batalionu "Miotła" i Plutonu "Torpedy"

Roman Staniewski - ostatni żyjący żołnierz Plutonu "Torpedy" i Janusz Łukaszewicz - animator DK Kolorowa i inicjator konkursu