Akademia Akolady

Filia "Gołąbki"
(ul. Czerwona Droga 6)

Akademia Akolady to zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami ćwiczeń logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Proste zadania rozwijające motorykę dziecięcą są wykonywane przy akompaniamencie muzyki. Piosenki i rymowanki „z pokazywaniem” pozwalają na łatwe powtarzanie sekwencji ćwiczeniowych rozumianych przez dzieci jako zabawy.

Dzieci uczą się również podstaw muzyki, rozwijają umiejętności śpiewu, rozróżniania instrumentów, a przez taniec wyrażają swoje emocje.

Szczegółowe informacje: tel. kom. 514 893 405 oraz e-mail - golabki@bpursus.waw.pl.