„Klub Gier Szachowych” dla dzieci i młodzieży

Filia "Gołąbki"
(ul. Czerwona Droga 6)

  • stwarza możliwość rozwoju uzdolnień szachowych na drodze ustawicznego treningu
  • rozwija inteligencję logiczną, wizualno-przestrzenną, językową, interpersonalną
  • uczy koncentracji uwagi przez dłuższy czas

Zajęcia prowadzi Andrzej Kądziołka.