Inauguracja nowego roku 2016/2017 Koła Wolontariatu w Bibliotece Publicznej w Ursusie
W piątek, 30 września 2016 roku, w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży Nr 64 przy ulicy Plutonu AK „Torpedy” 47 odbyło się spotkanie wolontariuszy.

Spotkanie poprowadziła Wiesława Kurc, opiekun Koła Wolontariatu w BP Ursus, która przywitała przybyłą 19-osobową grupę wolontariuszy, dyrektora BP Ursus Piotra Jankowskiego oraz pracownika i opiekuna wolontariuszy w Bibliotece Gołąbki. Wśród wolontariuszy były licealistki: Gabriela Matus, Patrycja Pabijanek i Weronika Wardzyńska, które w wieku 11 lat zgłosiły się do naszego wolontariatu, osoby z trzyletnim, dwuletnim stażem w wolontariacie oraz nowo zapisane.

Głównym celem spotkania było zapoznanie się z planem pracy wolontariatu na rok kulturalno-edukacyjny 2016/2017 i podsumowanie roku ubiegłego.
W roku poprzednim wolontariusze angażowali się w działalność edukacyjno-kulturalną BP Ursus oraz uczestniczyli w akcjach organizowanych przez Fundację „Świat na Tak”. Z rąk poseł Joanny Fabisiak, prezesa Fundacji „Świat na Tak”, za działalność Koła Wolontariatu dyrektor BP Ursus Piotr Jankowski odebrał w październiku 2015 roku „Certyfikat Biblioteki Przyjaznej Wolontariatowi. 12-tu wolontariuszy oraz opiekunowie Wiesława Kurc i Barbara Rogucka uczestniczący w XVIII Karnawałowym Balu Integracyjnym z niepełnosprawnymi dostali dyplomy z podziękowaniami za udział i organizację tegoż Balu podczas uroczystości w Sejmie RP. 13 kwietnia 2016 r. na uroczystości organizowanej przez BP Ursus „Czytelnicy 2015” 32 wolontariuszy dostało za swą działalność dyplomy, a 5 specjalnie wyróżnionych statuetki: Rita Nowacka, Julia Bilska, Weronika Wardzyńska, Alicja Pulikowska i Izabela Ogłoza. Wolontariusze byli również wyróżniani jako najlepsi czytelnicy BP Ursus: Iza Ogłoza i Rita Nowacka indywidualnie, Szymon Siwik i Alicja Pulikowska wraz z rodziną. Dwie dziewczyny Julia Bilska i Weronika Wardzyńska zostały zgłoszone do Samorządowego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” i przeszły do II etapu konkursu. Wolontariuszki podjęły współpracę z Klubem Małego Czytelnika „Wesołe Niedźwiadki” i "Wesołe Gołąbki” odwiedzając maluchy w przebraniu Pluszowego Misia lub Wiosny. Wolontariusze uczestniczą chętnie w zajęciach plastycznych oraz spotkaniach autorskich organizowanych przez BP Ursus. W ramach akcji „Książka na telefon” realizowanej od początku istnienia Koła Wolontariatu wolontariuszki i opiekun Wiesława Kurc nawiązały bliski kontakt z wieloletnim czytelnikiem Biblioteki Niedźwiadek panem Jerzym.

30 września 2016 roku Młodzieżowe Koło Wolontariatu BP Ursus zostało zgłoszone przez opiekuna Wiesławę Kurc do Ogólnopolskiego Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” organizowanego pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu.

W roku 2016/2017 Młodzieżowe Koło Wolontariatu będzie kontynuowało dotychczasową działalność, poszerzając ją o specjalne zaangażowanie w promocję czytelnictwa poprzez regularne dyżury w placówkach BP Ursus, w trakcie których wolontariusze będą porządkować książki na półkach bibliotecznych i doradzać czytelnikom wybór ciekawych książek. W związku z tym w trakcie spotkania zostały przeprowadzone warsztaty pt. „Jak szukać książek w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży Nr 64?”. W planie na bieżący rok jest zorganizowanie porad dla młodzieży przez wolontariuszki Gabrielę Matus i Weronikę Wardzyńską pod hasłem „Klub Złamanych Serc”. Nad formą realizacji pomysłu trwają nadal dyskusje.

Spotkanie wolontariuszy zakończyło się integracyjnymi rozmowami w mniejszych grupach.

Zapraszamy do galerii zdjęć