„Ziemię rodzoną jak matkę kochać nas uczył” - DKK Biblioteki Gołąbki
150 lat temu, 7 maja 1867 roku, urodził się Władysław Reymont, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Z tej okazji w Bibliotece Gołąbki majowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki poświęciliśmy przypomnieniu sobie dorobku literackiego uznanego pisarza.

Najważniejsze jego dzieła to: „Komediantka”, „Ziemia obiecana”, „Chłopi”, „Rok 1794”, „Bunt”, "Wampir”, „Pielgrzymka do Jasnej Góry” i „Fermenty”.
Uczestnicy spotkania zauważyli, że już we wczesnych nowelach pisarz ujawnił swoje zainteresowanie wsią i jej problemami. Dał się poznać jako wnikliwy obserwator dobrze rozumiejący to środowisko. Jego dążeniem było ukazanie prawdy, często brutalnej i drastycznej. W jego opowiadaniach nacisk został położony na nędzę, wyzysk i społeczną izolację chłopów. Tematyka wiejska powraca w największym dziele Reymonta – powieści „Chłopi”, za którą autor otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Zakres tematyczny twórczości Reymonta jest jednak znacznie szerszy. W „Komediantce” i „Fermentach” ukazał środowisko warszawskich teatrzyków ogródkowych. Krytykował publiczność za brak zrozumienia dla sztuki i samych aktorów. Powieści zawierają liczne opisy obyczajów. W „Ziemi obiecanej” Reymont stworzył dynamiczny obraz przemian zachodzących w Łodzi pod koniec XIX wieku.
Reymontowi doskonale udawało się tworzyć monumentalne powieści, wielowątkowe, dające szeroki obraz danego środowiska, ukazujące różne typy ludzkie. Przykładem takich dzieł są „Ziemia obiecana” i „Chłopi”. Jako pisarz ceniony jest za zdolność obserwacji i drobiazgowość opisu. Przedstawia on rzeczywistość postrzeganą wszystkimi zmysłami. Opisy przyrody oddają grę świateł i barw, dźwięki, zapachy, kształty i faktury. Technika impresjonistyczna obecna jest też w opisach uczuć i wrażeń bohaterów. Dominującą techniką pozostał jednak naturalizm, stosowany przez autora z pełną spontanicznością.
Jego współczesny orędownik, bp Józef Zawitkowski, w kazaniu wygłoszonym w kościele Św. Krzyża podsumował twórczość noblisty słowami wieszcza C.K. Norwida: „piękno jest po to, aby zachwycało, a praca po to, by się zmartwychwstało”.

Zapraszamy do galerii zdjęć