Inauguracja nowego roku 2017/2018 Koła Wolontariatu w Bibliotece Publicznej w Ursusie
W piątek, dnia 29 września 2017 roku, w Czytelni Naukowej nr XIX przy ulicy Plutonu AK "Torpedy" 47 odbyło się spotkanie wolontariuszy.

Spotkanie prowadziła Wiesława Kurc, opiekunka Koła Wolontariatu w BP Ursus, która przywitała przybyłą 18-osobową grupę wolontariuszy i Panią Dyrektor BP Ursus Agnieszkę Proszowską. Wśród wolontariuszy były osoby ze szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych oraz szkoły podstawowej, z różnym stażem w wolontariacie.

Głównym celem spotkania było zapoznanie się z planem pracy wolontariatu na rok kulturalno-edukacyjny 2017/2018 i podsumowanie roku ubiegłego.

W roku poprzednim wolontariusze angażowali się w działalność edukacyjno-kulturalną BP Ursus oraz uczestniczyli w akcjach organizowanych przez Fundację „Świat na Tak”. Za udział w tych wydarzeniach wolontariusze otrzymywali nagrody w różnych dziedzinach, które pokazali nowym członkom.

W roku 2017/2018 Młodzieżowe Koło Wolontariatu będzie kontynuowało dotychczasową działalność, poszerzając ją o specjalne zaangażowanie w promocję czytelnictwa poprzez regularne dyżury w placówkach BP Ursus, w trakcie których wolontariusze będą porządkować zbiory na półkach bibliotecznych i doradzać czytelnikom wybór ciekawych książek.

Po oficjalnej części zebrania odbyło się spotkanie wolontariuszy, którzy integrowali się w mniejszych grupach. Atmosfera podczas rozmów była rozluźniona, wszyscy starali się lepiej poznać rówieśników.

Zapraszamy do galerii zdjęć