Szachy w Bibliotece Skorosze
Już kolejny rok pełną parą ruszyły w Bibliotece Skorosze zajęcia szachowe.

Prowadzący - Andrzej Kądziołka to wspaniały instruktor gry w szachy. Szachami interesuje się od 35 lat, kiedy to zaczął uczęszczać do Klubu Polonia Warszawa. Bardzo szybko zdobył normy kandydata na mistrza. Aktualnie ma ranking 2098. Po 10-letniej aktywnej grze wycofał się z życia szachowego. Później udało mu się zainteresować szachami swoje dzieci i dalej już jako trener prowadzi zajęcia z dziećmi, szukając kolejnych talentów.

Powszechna opinia o szachach mówi, że jest to “gra królewska”. Szachy to wspaniała gra, która ma wiele zalet edukacyjnych, stanowi specyficzną kombinację sportu, naukowego myślenia i elementów sztuki. Szachy kształtują takie cechy i umiejętności jak: samodyscyplina, systematyczność, odpowiedzialność za podjęte decyzje, panowanie nad sobą oraz cierpliwość, radzenie sobie ze stresem i niepowodzeniami, szacunek do przeciwnika i uczciwe współzawodnictwo. Dobry szachista to człowiek nauczony systematycznej pracy, który wie, że tylko ona prowadzi do sukcesu.

Nie każdy zostanie szachowym arcymistrzem, jednak umiejętności nabyte przy szachownicy na pewno wpłyną pozytywnie na każdego młodego człowieka. Cechy takie jak dobra koncentracja, analityczne myślenie, odpowiedzialność czy odporność psychiczna będą wielką zaletą w przyszłym życiu tak zawodowym jak i osobistym.

Zapraszamy do galerii zdjęć