Język Mediów a Poezja
W dniu 22. 11 .2018r, odbyło się w Czytelni Naukowej nr XIX Spotkanie dyskusyjne pt. „Język mediów a poezja”.

Gośćmi dyskusji byli Pan Piotr Zworski (lektor „Faktów”, TVN i TVN24) reprezentujący głos mediów i Pan Marek Samselski (pisarz, felietonista, autor opowiadań, aforyzmów, tekstów piosenek, zadań szaradziarskich i bajek dla dzieci), który reprezentował głos poezji.
Nasi goście reprezentując dwa odmienne spojrzenia na sposoby komunikacji starali się pokazać różnorodny sposób wyrażania ekspresji emocji poprzez słowo w zależności od formy przekazu. Pan Piotr Zworski – głos mediów, prezentujący Internet, telewizję, radio i prasę wykazał charakterystyczne cechy takiego rodzaju przekazu. Zwrócił uwagę na krótkie, chwytliwe nagłówki oraz prosty język używany w szybkim przekazie informacji.
Natomiast Pan Marek Samselski wykazał, że dzięki poezji krótka informacja może zawierać znacznie więcej treści i być bardziej wyszukana oraz dowcipna, poprzez użycie wyrafinowanych słów. Zwrócił uwagę, iż język Polski ma bardzo ubogi język emocji i uczuć co językiem poezji można znacznie udoskonalić i wzbogacić. Z ubolewaniem stwierdził, że w dzisiejszym zabieganym świecie ciężko jest skupić odbiorcę od, którego poezja wymaga chwili zastanowienia oraz refleksji.

Dyskusja panów przebiegała w miłej, luźnej atmosferze, szczególnie po prezentacji przez Pana Piotra Zworskiego, tautogramów Pana Marka Samselskiego.
Uczestnicy żywo reagowali na przebieg dyskusji, włączali się do rozmowy, prezentując swój punkt widzenia na temat mediów i poezji. Wszyscy zgodzili się, że każdy Polak powinien dbać aby język mediów i poezji nawzajem się uzupełniał.

Zapraszamy do galerii zdjęć