Światowy Tydzień Pieniądza
W odpowiedzi na zaproszenie Komisji Nadzoru Finansowego do wzięcia udziału w międzynarodowej kampanii Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza, której VIII edycja przebiega pod hasłem „ Zdobywaj wiedzę. Oszczędzaj. Zarabiaj. ”, do Biblioteki Skorosze zaprosiliśmy uczniów klas IV i V Szkoły Podstawowej. Celem przeprowadzonych zajęć było zainspirowanie dzieci i młodzieży w zdobywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia samodzielności finansowej w dorosłym życiu, podejmowania świadomych decyzji finansowych, a także o zapobieganiu wykluczeniu finansowemu i biedzie.

W czasie zajęć zostały przedstawione młodzieży trudne pojęcia z dziedziny finansów, które w zabawny sposób opisał Grzegorz Kasdepke w książce „Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela” z komentarzami Ryszarda Petru. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem wymyślali sposoby oszczędzania i pomnażania kapitału. Wielu z nich używa kart płatniczych i nie ma problemów z zaakceptowaniem nowych technologii w dziedzinie finansów.

Zapraszamy do galerii zdjęć