Roczny plan pracy Koła Przyjaciół Biblioteki - Wolontariatu „Klubu Ośmiu” przy Bibliotece Publicznej im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy r. szk. 2008/2009

Zadania realizowane przez wolontariuszy systematycznie przez cały rok szkolny:

 1. Dostarczanie książek i DVD do domów osób starszych i niepełnosprawnych w ramach stałej akcji „Książka na telefon”, prowadzonej przez Wypożyczalnię dla Dorosłych i Młodzieży Nr 116.
 2. Pomoc przy organizacji zajęć plastycznych i komputerowych w Czytelni Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży Nr 64, opieka nad najmłodszymi uczestnikami zajęć.
 3. Pełnienie dyżurów w Czytelni Naukowej Nr XIX przy stanowisku bibliotekarskim.
 4. Pomoc przy porządkowaniu książek na półkach, pomoc przy wystawkach.
 5. Uczestniczenie w organizacji stoiska Biblioteki podczas festynów, Targów Ksiązki Edukacyjnej i Krajowych Targów Ksiązki.

Zadania realizowane przez wolontariuszy w ramach podejmowanych przez Bibliotekę zadań edukacyjnych:

 • Wrzesień 2008
 • Pomoc przy organizacji stoiska Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus oraz rozdawanie ulotek informacyjnych biblioteki podczas festynu „Babie Lato”, organizowanego przez Urząd Dzielnicy Ursus.
 • Pomoc przy organizacji warsztatów XII Festiwalu Nauki oraz podczas serii spotkań „Wrzesień miesiącem kombatanta”
 • Październik 2008
 • Przygotowanie planu działań na podstawie wytycznych Ogólnopolskiej Konferencji (3-4 października 2008)
  Rozwieszenie plakatów o naborze nowych członków do klubu i roznoszenie ulotek.
  Zapisywanie nowych członków. Spotkania organizacyjne.
 • Listopad 2008
 • Zorganizowanie akcji porządkowania księgozbioru Biblioteki z udziałem uczniów szkół Ursusa.
 • Zbieranie książek i zabawek na paczki świąteczne dla dzieci z Gruzji.
 • Grudzień 2008
 • Udział w Wigilii Polskiej (14 grudnia 2008) – przygotowanie gier i zabaw dla dzieci z rodzin wielodzietnych, przygotowanie materiałów piśmienniczych w celu przeprowadzenia konkursów rysunkowych.
 • Styczeń 2009
 • Udział w przygotowaniach do Balu Integracyjnego w PKiN, którego organizatorem jest Fundacja "Świat na Tak"
 • Porządkowanie księgozbioru Czytelni Naukowej po planowanym remoncie.
 • Luty 2009
 • Udział w Balu Integracyjnym w PKiN, którego organizatorem jest Fundacja "Świat na Tak" (7 lutego 2009)
 • Pomoc przy przygotowaniu, organizacji i przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych podczas trwania akcji "Zima w Mieście 2009" w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 64 i w Bibliotece dla Dzieci przy ul. Keniga 14.
 • Pomoc w przygotowaniach i obsługa uczestników imprezy, której organizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.
 • Udział w spotkaniu w Sejmie RP dla Wolontariuszy uczestniczących w organizacji Balu Integracyjnego.
 • Zgłoszenie kandydatów do Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”
 • Marzec 2009
 • Pomoc w organizacji i obsłudze stoiska Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus podczas Targów Książki Edukacyjnej.
 • Organizacja Akcji „Dzień na Tak” (21 marca 2009)
 • Kwiecień 2009
 • Zorganizowanie akcji porządkowania księgozbioru Biblioteki z udziałem uczniów szkół Ursusa.
 • Paczki Wielkanocne
 • Maj 2009
 • Pomoc przy organizacji stoiska Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus oraz rozdawanie ulotek informacyjnych biblioteki podczas festynu, organizowanego przez Bibliotekę.
 • Udział w Gali konkursu „Ośmiu Wspaniałych”
 • Czerwiec 2009
 • Pomoc w rozpropagowaniu i organizacji zajęć podczas Dni Ursusa
 • Pomoc przy organizacji stoiska Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus oraz rozdawanie ulotek informacyjnych biblioteki podczas festynu kończącego Dni Ursusa, organizowanego przez Urząd Dzielnicy Ursus.
 • Udział w Pikniku Integracyjnym (17 czerwca 2009)

Opiekun Klubu:
Halina Kołodziejczyk